Digital verksamhetsutveckling under coronapandemin

Här kan du som jobbar inom socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård få idéer och förslag på utveckling av din verksamhet. Under pandemin fokuserar vi på digitala lösningar som syftar till att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda våra mest utsatta äldre.

Olika verksamheter från skilda kommuner delar här med sig av erfarenheter och exempel på hur de gjorde för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Utifrån ett tidigare regeringsuppdrag har E-hälsomyndigheten arbetat fram en struktur för innehåll. Alla exempel presenteras därför på likartat sätt.  Ambitionen är att innehållet ska vara relevant och vägledande för att underlätta för dig som själv vill agera hemma i din egen verksamhet. 

Vill du dela med dig av egna erfarenheter, eller har du synpunkter på innehållet? Mejla oss!

Läs kommunberättelserna

Gör en egen juridisk bedömning innan du använder en lösning i din kommun

Innehållet i berättelserna är skrivet och modererat av E-hälsomyndigheten och den slutliga berättelsen har godkänts av respektive kommun. E-hälsomyndigheten har inte gjort en juridisk bedömning av de enskilda kommunberättelserna utan förmedlar endast kommunernas erfarenheter. Kommunerna är själva ansvariga för de juridiska överväganden beträffande de lösningar som beskrivs i berättelserna och att genomförandet har skett utifrån tillämplig lagstiftning. E-hälsomyndigheten lämnar således inga garantier för att beskrivna lösningar är juridiskt korrekta. Varje kommun som vill använda en liknande lösning måste göra en bedömning av de juridiska förutsättningarna utifrån sin verksamhet.