Förskrivningskollen

Snart kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek i Förskrivningskollen. Förskrivningskollen lanseras den 1 maj 2021.


Du som arbetar inom hälso- och sjukvården har möjlighet att se de uppgifter som ligger i registret Nationella läkemedelslistan från och med den 1 maj 2021. I Nationella läkemedelslistan finns information om patienters förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor – oavsett var i Sverige förskrivningarna eller uttagen är gjorda.

En förskrivare framför en dator.
Du kan se din patients förskrivningar och uttag i Förskrivningskollen.

Fungerar som en reservlösning

Med tiden får du möjlighet att se patientens förskrivnings- och uttagsinformation samlad i det system som används i din organisation, men först ska systemet anpassas till Nationella läkemedelslistans teknik. Systemet ska vara anpassat senast den 1 maj 2023.

Om du vill se mer och samlad information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor innan dess, kan du använda den webbaserade tjänsten Förskrivningskollen.

I Förskrivningskollen kan du också spärra information om förskrivningar och uttag för patientens vårdnadshavare och ombud. Då döljs informationen, på utskrifter som patienten får på apotek och i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Om situationen ändras har du möjlighet att häva spärren.

Du måste vara behörig

Du är behörig att använda Förskrivningskollen om du tillhör någon av följande yrkesroller:

  • förskrivare
  • sjuksköterska utan förskrivningsrätt
  • farmaceut inom hälso- och sjukvård
  • dietist.

Dessutom måste syftet med att du använder Förskrivningskollen stämma överens med det som står i lagen om nationell läkemedelslista.

Hur loggar du in?

Du behöver e-legitimationen SITHS e-id för att logga in i Förskrivningskollen.

Vad får du göra?

Från och med den 1 maj 2021 kan behörig hälso- och sjukvårdspersonal använda Förskrivningskollen för att se patienters förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. Förskrivare som loggar in med SITHS e-id kan även skapa och häva spärr för vårdnadshavare och ombud. Patienten måste ha ett giltigt svenskt personnummer.

Läs mer