dator_400_px.png

Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.Senaste nytt

Skapa förskrivning i Förskrivningskollen

29 november 2021. Det är nu möjligt att förskriva läkemedel i Förskrivningskollen. Om du som använder Förskrivningskollen behöver vägledningen kan du ta del av Förskrivningskollens användarmanual

Delta i enkät om Förskrivningskollen

Är du vårdpersonal som administrerar, förskriver eller behöver information om patienters läkemedel i ditt arbete? Då vill vi gärna att du deltar i denna enkät. Enkäten beräknas ta cirka 5 min att besvara.


Läs mer och svara på enkäten

Nu kan AT-läkare logga in i Förskrivningskollen

25 maj 2021. Nu kan även AT-läkare logga in i Förskrivningskollen. AT-läkare loggar in med SITHS-kort.

Lättare att logga ut på ett säkert sätt

25 maj 2021. Den som använder Förskrivningskollen är också ansvarig för att logga ut på ett säkert sätt, så att ingen obehörig får tillgång till uppgifter i tjänsten. Men för att det ska bli lättare att komma ihåg att logga ut på ett säkert sätt har en mer synlig knapp lagts till. Knappen finns på alla sidor i tjänsten.


Se din patients förskrivningar och uttag

Du kan se information om vad din patient har förskrivits och vad din patient har hämtat ut på apotek i Förskrivningskollen, om du är legitimerad vårdpersonal eller AT-läkare och har tillgång till ett SITHS-kort. Informationen hämtas från registret Nationella läkemedelslistan och är alltså inte journalinformation.

Patienten måste ha ett giltigt svenskt personnummer. Du kan inte få information för avlidna patienter eller patienter med skyddad identitet. Förskrivningskollen innehåller inte heller information om regionalt rekommenderade läkemedel.

Utgå från ditt ordinarie vårdinformationssystem i första hand

Senast den 1 maj 2023 ska du kunna se din patients förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan i det ordinarie vårdinformationssystem som används i din organisation. Fram till dess kan du se både förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan samlad i Förskrivningskollen.

Du bör alltid främst utgå från ditt ordinarie journalsystem, Nationell patientöversikt (NPÖ) eller ett system för dosdispenserade läkemedel, exempelvis Pascal. I Förskrivningskollen får du nämligen ingen information om 

  • rekvisitionsläkemedel, det vill säga läkemedel som ges direkt till en patient exempelvis på sjukhus utan att något recept skrivs
  • receptfria läkemedel som inte har förskrivits
  • vaccinationer som inte har förskrivits
  • förskrivningar som är gjorda utanför Sverige.

Hantera sekretess för barn och ungdom

Du som arbetar med barn och ungdomar och har rätt att förskriva läkemedel, kan hantera spärrar för vårdnadshavare och ombud i Förskrivningskollen. Då visas inte förskrivningen eller förskrivningens uttag för vårdnadshavare och ombud i Läkemedelskollen, på utskrifter från Nationella läkemedelslistan eller i apotekens e-handelssystem.

Bra att känna till

Att spärra en förskrivning är inte en helhetslösning för alla former av sekretessbehov. Ta hänsyn till det när du bedömer vilka åtgärder som bäst möter behovet av sekretess.

Den spärrade förskrivningen visas när barnet eller ungdomen själv loggar in i en tjänst från ett e-handelsapotek med e-legitimation. Ta med risken för att vårdnadshavare kan se informationen via barnets inloggning i bedömningen.

En kostnadsfri tjänst för att skapa e-recept – främst om du förskriver på fritiden

Är du en legitimerad förskrivare som behöver förskriva läkemedel utanför arbetet? Har du gått i pension eller är mellan anställningar? Då kan du använda Förskrivningskollen för att förskriva läkemedel via e-recept. Du loggar in med e-legitimationen Freja eID plus. Freja eID-appen är gratis att ladda ned och använda på mobilen eller surfplattan.

Även som anställd kan du förskriva läkemedel i Förskrivningskollen, men använd bara Förskrivningskollen till förskrivning om du saknar ett system att förskriva läkemedel i. Det kan till exempel vara om ditt ordinarie system har tekniska problem.

Pappersrecepten försvinner

Den 10 maj 2022 blir elektronisk förskrivning huvudregel, enligt Läkemedelsverkets regelverk för förskrivning. Då får du som huvudregel inte förskriva på pappersrecept längre.

Att pappersrecepten försvinner är en förenkling. Det görs nämligen undantag från huvudregeln. Dessa undantag kan du läsa mer om på Läkemedelsverkets webbplats (öppnas i ny flik).

Använd ett annat system i första hand

Du som har tillgång till ett annat elektroniskt system att förskriva läkemedel i, ska använda det systemet i stället. Förskrivningskollen ska nämligen fungera som ett reservsystem. Om du skapar en förskrivning i Förskrivningskollen syns inte förskrivningen automatiskt i ditt ordinarie vårdinformationssystem förrän det är anpassat till Nationella läkemedelslistan, senast den 1 maj 2023.

Regleras i lag

Vem som får använda Förskrivningskollen regleras av lagen om nationell läkemedelslista, eftersom Förskrivningskollen visar information från registret Nationella läkemedelslistan. Enligt lagen får läkare, sjuksköterskor, dietister, barnmorskor, tandläkare, tandhygienister eller farmaceuter i vården tillgång till information från registret.

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista (öppnas i ny flik)