Förskrivningskollen

Snart kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel, livsmedel och hjälpmedel i Förskrivningskollen. Förskrivningskollen lanseras den 1 maj 2021.


Du som arbetar inom hälso- och sjukvården har möjlighet att se de uppgifter som ligger i registret Nationella läkemedelslistan från och med den 1 maj 2021. I Nationella läkemedelslistan finns information om patienters förskrivna och uthämtade läkemedel, livsmedel och hjälpmedel – oavsett var i Sverige förskrivningarna eller uttagen är gjorda.

En förskrivare framför en dator.
Du kan se din patients förskrivningar och uttag i Förskrivningskollen.

Fungerar som en reservlösning

Du kommer kunna se din patients förskrivningar och uttag i det vårdinformationssystem som du använder i din verksamhet. Men för att du ska kunna göra det måste ditt vårdsystem vara anslutet till Nationella läkemedelslistan. Alla vårdsystem ska vara anslutna senast den 1 maj 2023.

Vid vissa tillfällen innan dess, kan du behöva använda ett system som är anslutet till Nationella läkemedelslistan. Det kan till exempel vara om du behöver se en samlad bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel, livsmedel och hjälpmedel. Då kan du använda Förskrivningskollen.

I Förskrivningskollen kan du också spärra information om förskrivningar och uttag för patientens vårdnadshavare och ombud. Då döljs informationen, på utskrifter som patienten får på apotek och i den digitala invånartjänsten Läkemedelskollen. Om situationen ändras har du möjlighet att häva spärren.

Du måste vara behörig

Du är behörig att använda Förskrivningskollen om du tillhör någon av följande yrkesroller:

  • förskrivare
  • sjuksköterska utan förskrivningsrätt
  • farmaceut inom hälso- och sjukvård.

Dessutom måste syftet med att du använder Förskrivningskollen stämma överens med det som står i lagen om nationell läkemedelslista.

Hur loggar du in?

Du som är anställd av en vårdgivare loggar in med e-legitimationen SITHS e-id.

Som fritidsförskrivare loggar du in med e-legitimationen Freja e-id.

Vad får du göra?

Från och med den 1 maj 2021 kan all behörig hälso- och sjukvårdspersonal använda Förskrivningskollen för att se patienters förskrivna och uthämtade läkemedel, livsmedel och hjälpmedel. Förskrivare som loggar in med SITHS e-id kan göra följande, för patienter med ett giltigt svenskt personnummer:

  • skapa en ny förskrivning av helförpackade läkemedel
  • avsluta eller makulera befintliga förskrivningar
  • skapa och häva spärr av behandlingsorsak
  • skapa och häva spärr för vårdnadshavare och ombud.

Som fritidsförskrivare kan du inte se patientens förskrivningar och uttag, eftersom du loggar in med Freja e-id. Däremot kan du skapa nya förskrivningar.

Läs mer

Inom kort kan du göra webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan. I den får du lära dig det du behöver ha koll på inför den 1 maj 2021, när lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft och registret Nationella läkemedelslistan sjösätts. Fram till dess kan du läsa mer på vår webbplats: