Uppgraderingar

  1. Produktionssättning av release 16.1.1. Driftstopp för samtliga tjänster inom Ehälsomyndighetens tjänsteplattform med följden att det till exempel inte går att förskriva eller expediera e-recept. VARA exportfil kommer att bli försenad natten mellan onsdag och torsdag.

  2. Produktionssättning av release 16.1.2. Aktiviteten kommer medföra driftstopp för eHälsomyndighetens samtliga tjänster med följden att det tex inte går att förskriva eller expediera e-recept. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  3. Produktionssättning av release 16.1.3 innebär att eHälsomyndigheten tar över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation. Releasen lanserar det nya systemet Liiv (Leverantörernas information i VARA) som kommer ersätta dagens NPL (Nationellt Produktregister för Läkemedel). Aktiviteten kommer medföra driftstopp för våra samtliga tjänster med följden att det inte går att förskriva eller expediera e-recept. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan fredag och lördag. Vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  4. Produktionssättning av release 16.1. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag och söndag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  5. Genomförs en uppgradering av programvara i vår windowsmiljö. Driftarbetet påverkar åtkomsten till vår webbplats, www.ehalsomyndigheten.se, under ett par minuter mellan kl 07:00-07:05. Vi beklagar störningen.

  6. eHälsomyndigheten har i dag två versionspaket i produktion; 14.2 och 16.1. Versionspaket 14.2 kommer att utgå måndag den 23 oktober 2017. Anslutna system måste därmed ha börjat nyttja versionspaket 16.1 senast vid denna tidpunkt. Vårdsystem som skickar in sedvanliga e-recept med Nationellt e-receptformat (NEF) använder med automatik alltid vårt senaste versionspaket (för närvarande 16.1).

  7. Kan det förekomma fördröjningar i e-recepttjänsten med anledning av uppgradering och tekniskt underhåll av eHälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  8. Kan det förekomma fördröjningar i eHälsomyndighetens tjänsteplattform med anledning av en uppgradering. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar kan förekomma.

  9. Produktionssättning av release 16.1.4. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

  10. Kan det förekomma fördröjningar i eHälsomyndighetens tjänsteplattform med anledning av en uppgradering. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar kan förekomma.