Uppgraderingar

 1. Produktionssättning av release 21.7. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag.
  Information om releasen kommer att kommuniceras till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 2. Produktionssättning av release 21.6. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

 3. Produktionssättning av release 21.5. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag.
  Information om releasen kommer att kommuniceras till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  Tjänsten Covidbevis påverkas inte.

 4. Produktionssättning av release 21.3. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

 5. Produktionssättning av release 21.2. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

 6. Produktionssättning av release 21.1. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag.
  Information om releasen kommer att kommuniceras till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  Tjänsten Covidbevis påverkas inte.

 7. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 21.0. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag och söndag.

  I servicefönstret ingår två timmar för så kallad roll-back om det skulle bli nödvändigt. Det innebär att om allt fungerar som det ska, avslutas servicefönstret tidigare. Information om när servicefönstret avslutas skickas via SMS och/eller e-post. När tjänsterna åter är i drift får de en grön markering under driftsinformation på E-hälsomyndighetens webbplats.   

  Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 8. Produktionssättning av release 17.1.15. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

 9. Produktionssättning av release 17.1.14. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan fredag och lördag.
  Information om releasen kommer att kommuniceras till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 10. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.13. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men mindre fördröjningar och störningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.