Uppgraderingar

 1. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 21.0. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag och söndag.

  I servicefönstret ingår två timmar för så kallad roll-back om det skulle bli nödvändigt. Det innebär att om allt fungerar som det ska, avslutas servicefönstret tidigare. Information om när servicefönstret avslutas skickas via SMS och/eller e-post. När tjänsterna åter är i drift får de en grön markering under driftsinformation på E-hälsomyndighetens webbplats.   

  Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 2. Produktionssättning av release 17.1.15. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

 3. Produktionssättning av release 17.1.14. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan fredag och lördag.
  Information om releasen kommer att kommuniceras till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 4. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.13. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men mindre fördröjningar och störningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

 5. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.12. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

 6. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.11. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag.
  Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 7. Produktionssättning av release 17.1.9. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan söndag och måndag.
  Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 8. OBS! NYTT DATUM!

  E-hälsomyndigheten har i dag två versionspaket i produktion; 16.1 och 17.1. Versionspaket 16.1 kommer att utgå fredagen den 29 maj 2020. Anslutna system måste därmed ha börjat nyttja versionspaket 17.1 senast vid denna tidpunkt. Vårdsystem som skickar in sedvanliga e-recept med Nationellt e-receptformat (NEF) använder med automatik alltid vårt senaste versionspaket (för närvarande 17.1).

 9. OBS! ÄNDRAT DATUM!

  Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.8. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom E-hälsomyndighetens tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag och söndag. Information om releasen kommuniceras till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 10. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.7. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. LiiV-tjänsten kommer var nedstängd fram till 18.00 den 14 november för att utföra efterarbete. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.
  Uppgraderingen kräver inte anpassning av anslutande system.