Uppgraderingar

  1. Produktionssättning av release 16.1.3 innebär att eHälsomyndigheten tar över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation. Releasen lanserar det nya systemet Liiv (Leverantörernas information i VARA) som kommer ersätta dagens NPL (Nationellt Produktregister för Läkemedel). Aktiviteten kommer medföra driftstopp för våra samtliga tjänster med följden att det inte går att förskriva eller expediera e-recept. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan fredag och lördag. Vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  2. Produktionssättning av release 16.1.2. Aktiviteten kommer medföra driftstopp för eHälsomyndighetens samtliga tjänster med följden att det tex inte går att förskriva eller expediera e-recept. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  3. Produktionssättning av release 16.1.1. Driftstopp för samtliga tjänster inom Ehälsomyndighetens tjänsteplattform med följden att det till exempel inte går att förskriva eller expediera e-recept. VARA exportfil kommer att bli försenad natten mellan onsdag och torsdag.

  4. Genomförs en uppgradering av programvara i vår windowsmiljö. Driftarbetet påverkar åtkomsten till vår webbplats, www.ehalsomyndigheten.se, under ett par minuter mellan kl 07:00-07:05. Vi beklagar störningen.

  5. Produktionssättning av release 16.1. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag och söndag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.