Uppgraderingar

  1. Produktionssättning av release 16.1.1. Driftstopp för samtliga tjänster inom Ehälsomyndighetens tjänsteplattform med följden att det till exempel inte går att förskriva eller expediera e-recept. VARA exportfil kommer att bli försenad natten mellan onsdag och torsdag.

  2. Genomförs en uppgradering av programvara i vår windowsmiljö. Driftarbetet påverkar åtkomsten till vår webbplats, www.ehalsomyndigheten.se, under ett par minuter mellan kl 07:00-07:05. Vi beklagar störningen.

  3. Produktionssättning av release 16.1. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag och söndag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.