Uppgraderingar

  1. Produktionssättning av release 17.1. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan lördag och söndag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  2. eHälsomyndigheten har i dag två versionspaket i produktion; 14.2 och 16.1. Versionspaket 14.2 kommer att utgå måndag den 23 oktober 2017. Anslutna system måste därmed ha börjat nyttja versionspaket 16.1 senast vid denna tidpunkt. Vårdsystem som skickar in sedvanliga e-recept med Nationellt e-receptformat (NEF) använder med automatik alltid vårt senaste versionspaket (för närvarande 16.1).

  3. Produktionssättning av release 16.1.5. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

  4. Produktionssättning av release 16.1.4. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

  5. Kan det förekomma fördröjningar i eHälsomyndighetens tjänsteplattform med anledning av en uppgradering. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar kan förekomma.

  6. Kan det förekomma fördröjningar i eHälsomyndighetens tjänsteplattform med anledning av en uppgradering. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar kan förekomma.

  7. Kan det förekomma fördröjningar i eHälsomyndighetens tjänsteplattform med anledning av en uppgradering. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar kan förekomma.

  8. Kan det förekomma fördröjningar i e-recepttjänsten med anledning av uppgradering och tekniskt underhåll av eHälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  9. Produktionssättning av release 16.1.3 innebär att eHälsomyndigheten tar över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation. Releasen lanserar det nya systemet Liiv (Leverantörernas information i VARA) som kommer ersätta dagens NPL (Nationellt Produktregister för Läkemedel). Aktiviteten kommer medföra driftstopp för våra samtliga tjänster med följden att det inte går att förskriva eller expediera e-recept. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan fredag och lördag. Vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  10. Produktionssättning av release 16.1.2. Aktiviteten kommer medföra driftstopp för eHälsomyndighetens samtliga tjänster med följden att det tex inte går att förskriva eller expediera e-recept. VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.