Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.
  2. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.
  3. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.
  4. Produktionssättning av release 21.9. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Information om releasen kommer att kommuniceras till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.
  5. Under denna tidpunkt kommer LiiV och Sök VARA att vara nedstängda på grund av ett efterarbete i LiiV efter en totalinläsning av NPL 4.4. Det är inte möjligt att registrera eller justera uppgifter i LiiV under denna tid. The LiiV system and Sök VARA will be shut down for service to perform adaptations to the new NPL file. Please observe that during the maintenance window it will not be possible to register or adjust any data in the LiiV system.
  6. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten kommer innebära några korta driftstopp under servicefönstret i E-hälsomyndighetens tjänster.
  7. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll i Confluence/Handboken för vård och apotekstjänster. Aktiviteten innebär ett driftstopp på cirka 1 timma.
  8. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.
  9. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vård- och omsorgsenheter i fullmaktsregistret.
  10. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.