Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt genomförs servicefönster på vår SPTP-yta. Under tiden kommer tjänsten vara otillgänglig. Gäller adresserna sftp.ehalsomyndigheten.se och sftp.ehalsomyndigheten.sjunet.org.

  2. Under denna tidpunkt genomförs tekniskt underhåll i EES-tjänsten. Avbrott kan uppstå under tiden. 

  3. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  4. Under denna tidpunkt genomförs servicefönster på vår SPTP-testyta. Under tiden kommer tjänsten vara otillgänglig. 

  5. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  6. Produktionssättning av release 21.6. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.

  7. Samverkansytan inkl. Handbok för vård- och apotekstjänster är ej tillgänglig på grund av servicefönster.

  8. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register.

  9. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vård- och omsorgsenheter i fullmaktsregistret. 

  10. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Kortare avbrott och störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.