Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt genomför E-hälsomyndigheten uppgradering och tekniskt underhåll av vår tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  2. Under denna tidpunkt genomför E-hälsomyndigheten servicefönster på tjänsten Covidbevis. Tjänsten kommer att vara otillgänglig under tiden. 

  3. Under denna tidpunkt genomför E-hälsomyndigheten servicefönster på tjänsten Covidbevis. Tjänsten kommer att vara otillgänglig under tiden. 

  4. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  5. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  6. Under denna tidpunkt genomför E-hälsomyndigheten tekniskt underhåll av tjänsten Covidbevis. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar kan förekomma.

  7. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  8. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra ett tekniskt underhåll på vårt telefonnummer till kundtjänst. Det kan innebära ett kort avbrott i tjänsten.

  9. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  10. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.