Servicefönster

 1. Kan det förekomma smärre fördröjningar i e-recepttjänsten med anledning av uppgradering och tekniskt underhåll av eHälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 2. På grund av tekniskt arbete hos Skatteverket kan det förekomma störningar i folkbokföringregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

 3. På grund av tekniskt arbete hos Skatteverket kan det förekomma störningar i folkbokföringregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

 4. Den 7/5 kommer eHälsomyndigheten att genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Recepttjänsten kan förekomma.

 5. Söndagen den 6 maj mellan klockan 00:00-06:00 kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

 6. Den 3/5 kommer eHälsomyndigheten att genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i KLAS kan förekomma.

 7. Den 16/4 kommer eHälsomyndigheten att genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i KLAS och Min Förskrivning kan förekomma.

 8. Produktionssättning av release 17.1.2. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 9. Den 3 och 4 april 2018 klockan 22:30- till klockan 23:00 kommer eHälsomyndigheten genomföra ett tekniskt underhåll.

  Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten samt i FOTA kan förekomma.

 10. Den 3 och 4 april 2018 klockan 22:30- till klockan 23:00 kommer eHälsomyndigheten genomföra ett tekniskt underhåll.

  Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten samt i FOTA kan förekomma.