Servicefönster

  1. Kan det förekomma störningar i folkbokföringregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra mindre störningar i våra tjänster, i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.

  2. Kan det förekomma smärre fördröjningar i e-recepttjänsten med anledning av uppgradering och tekniskt underhåll av eHälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  3. Kommer eHälsomyndigheten att genomföra tekniskt underhåll.

  4. Kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

  5. Kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

  6. Kan det förekomma störningar i folkbokföringregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra mindre störningar i våra tjänster, i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.

  7. Kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

  8. Kan det förekomma störningar i folkbokföringsregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra mindre störningar i våra tjänster, i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.

  9. Kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

  10. Torsdagen den 24 november kl. 17-19 kan det förekomma störningar i folkbokföringsregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra mindre störningar i våra tjänster, i samband med hantering av personer som inte finns i eHälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.