Servicefönster

 1. Produktionssättning av release 17.1.14. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan fredag och lördag.
  Information om releasen kommer att kommuniceras till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 2. Under denna tidpunkt kommer leverantören för BankID genomföra ett underhållsarbete på tjänsten. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar på att logga in via BankID i våra tjänster kan förekomma. 

 3. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Läkemedelskollen kan förekomma

 4. Läkemedelsverkets licenshanteringssystem uppgraderas och kommer därmed inte att kunna hantera licensansökningar som skickas in via KLAS av apotek.

  Det kommer fortfarande vara möjligt för förskrivare att skicka in motiveringar i KLAS. Apotek kan skapa och skicka in ansökningar i KLAS som vanligt men de kommer inte att förmedlas till Läkemedelsverket förrän uppgraderingen hos Läkemedelsverket är klar och kommer därför inte hanteras förrän måndagen 19 april 2021.

  Vid medicinskt brådskande ärenden kontaktas Läkemedelsverket via telefon 018-174660 klockan 9-11 samt 13-15.

  Vid frågor som inte berör känsliga personuppgifter kan Läkemedelsverket också kontaktas via e-post: licensgruppen@lakemedelsverket.se

 5. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra en innehållsrelease i EES. Tjänsten kan komma att bli otillgänglig under tiden för servicefönstret. 

 6. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Klas, NKOO och Min Förskrivning kan förekomma.

 7. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

 8. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

 9. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

 10. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Läkemedelskollen kan förekomma