Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.
  2. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register.
  3. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll i Confluence/Handboken för vård och apotekstjänster. Aktiviteten innebär ett driftstopp på ca 1 timma.
  4. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.
  5. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vård- och omsorgsenheter i fullmaktsregistret.
  6. Produktionssättning av release 21.8. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men eventuella fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma. Information skickas ut till berörda parter.
  7. Mellan dessa tidpunkter kommer det att förekomma störningar i Concise/Insikt på grund av tekniskt arbete.
  8. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.
  9. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten att stänga ned domänen Receptpartner.sjunet.org. Aktiviteten innebär inget driftstopp.
  10. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten att stänga ned receptpartner.se domänen. Aktiviteten innebär inget driftstopp.