Servicefönster

 1. Under denna tidpunkt genomför eHälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i recepttjänsten kan förekomma.

 2. Under denna tidpunkt genomförs produktionssättning av release 17.1.5. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 3. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

 4. Det tekniska arbetet är förlängt, man arbetar på att vara åter igång så snart som möjligt.

  Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register

 5. Under denna tidpunkt genomför eHälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Läkemedelskollens tjänster kan förekomma.

 6. Under denna tidpunkt genomför eHälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 7. Under denna tidpunkt genomför eHälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 8. Under denna tidpunkt genomför eHälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 9. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

 10. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.