Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt genomförs uppgradering och tekniskt underhåll av E-hälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar och fördröjningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  2. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  3. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp, men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  4. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register.

  5. Under denna tidpunkt kan det förekomma störningar i Min Förskrivning på grund av laddning av data.

  6. Under denna tidpunkt utför vi tekniskt underhåll på Min Förskrivning, och det kan komma att bli störningar i tjänsten.

  7. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  8. Under denna tidpunkt genomförs uppgradering och tekniskt underhåll av E-hälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  9. Under denna tidpunkt genomförs uppgradering och tekniskt underhåll av E-hälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  10. Under denna tidpunkt genomförs uppgradering och tekniskt underhåll av E-hälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.