Servicefönster

 1. Läkemedelsverkets licenshanteringssystem är otillgängligt fredagen 26 oktober.

  Läkemedelsverkets licenshanteringssystem uppgraderas och kommer därmed inte att kunna hantera licensansökningar som skickas in via KLAS av apotek.
  Det kommer fortfarande vara möjligt för förskrivare att skicka in motiveringar i KLAS.

  Vid brådskande ärenden kontaktas Läkemedelsverket via telefon 018-174660 mellan klockan 9-11 samt 13-15. 
  Vid frågor som inte berör känsliga personuppgifter kan Läkemedelsverket också kontaktas via e-post: licensgruppen@lakemedelsverket.se

 2. På grund av tekniskt arbete hos Skatteverket kan det förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

 3. Vår externa leverantör för företagsuppgifter kommer att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

 4. På grund av tekniskt arbete hos Skatteverket kan det förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

 5. Kan det förekomma smärre fördröjningar i e-recepttjänsten med anledning av uppgradering och tekniskt underhåll av eHälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 6. Utförs produktionssättning av release 17.1.3.1 inom eHälsomyndigheten. Aktiviteten medför driftstopp för eHälsomyndighetens samtliga tjänster med följden att det t. ex inte går att förskriva eller expediera e-recept.

  VARA exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag.

  Vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 7. Det kan förekomma störningar i folkbokföringsregistret p.g.a. tekniskt arbete hos Skatteverket. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

 8. Vår externa leverantör för företagsuppgifter kommer att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

 9. Det kan förekomma störningar i folkbokföringsregistret p.g.a. tekniskt arbete hos Skatteverket. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

 10. Kan det förekomma smärre fördröjningar i e-recepttjänsten med anledning av uppgradering och tekniskt underhåll av eHälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.