Servicefönster

 1. Kommer eHälsomyndigheten att byta certifikat i våra webbtjänster i produktionsmiljön. Detta påverkar alla tjänster som anropar via internet.
  För mer information, kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se

 2. På grund av tekniskt arbete hos Skatteverket kan det förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

 3. På grund av tekniskt arbete hos Skatteverket kan det förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

 4. Kan det förekomma smärre fördröjningar i e-recepttjänsten med anledning av tekniskt underhåll av eHälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 5. Kommer eHälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 6. Kommer eHälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 7. Kommer eHälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 8. Vår externa leverantör för företagsuppgifter kommer att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

 9. Kan det förekomma smärre fördröjningar i e-recepttjänsten med anledning av uppgradering och tekniskt underhåll av eHälsomyndighetens tjänsteplattform. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 10. Läkemedelsverkets licenshanteringssystem är otillgängligt fredagen 26 oktober.

  Läkemedelsverkets licenshanteringssystem uppgraderas och kommer därmed inte att kunna hantera licensansökningar som skickas in via KLAS av apotek.
  Det kommer fortfarande vara möjligt för förskrivare att skicka in motiveringar i KLAS.

  Vid brådskande ärenden kontaktas Läkemedelsverket via telefon 018-174660 mellan klockan 9-11 samt 13-15. 
  Vid frågor som inte berör känsliga personuppgifter kan Läkemedelsverket också kontaktas via e-post: licensgruppen@lakemedelsverket.se