Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt genomför eHälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Läkemedelskollens tjänster kan förekomma.

  2. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

  3. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i eHälsomyndighetens register.

  4. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

  5. Under denna tidpunkt kommer eHälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma

  6. Under denna tidpunkt genomför eHälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär driftstopp i Klas-tjänsten.

  7. Under denna tidpunkt kommer eHälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma

  8. Under denna tidpunkt genomför eHälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Läkemedelskollens tjänster kan förekomma.

  9. Under denna tidpunkt kommer eHälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma

  10. Under denna tidpunkt genomför eHälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär driftstopp i Klas-tjänsten.