Servicefönster

  1. Mellan dessa tidpunkter kan det att förekomma störningar i Concise på grund av tekniskt arbete.

  2. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  3. Under denna tidpunkt genomförs det tekniskt underhåll i tjänsten Covidbevis. Det kan tillfälligt vara svårt att hämta ditt Covidbevis. 

  4. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vård- och omsorgsenheter i fullmaktsregistret. 

  5. Under denna tidpunkt genomförs det tekniskt underhåll. Det kan tillfälligt vara svårt att få ditt covidbevis till din digitala brevlådan.

  6. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  7. Mellan dessa tidpunkter kommer det att förekomma störningar i Concise på grund av tekniskt arbete.

  8. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  9. Mellan dessa tidpunkter kommer det att förekomma störningar i Concise på grund av tekniskt arbete.

  10. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.