Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Läkemedelskollen kan förekomma.

  2. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  3. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register. Det kan också förekomma störningar i tjänsten Covidbevis.

  4. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i KLAS, NKOO och Min Förskrivning kan förekomma.

  5. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  6. Mellan dessa tidpunkter kan det förekomma störningar i Concise/Insikt på grund av tekniskt arbete.

  7. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i EES-tjänsten kan förekomma.

  8. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  9. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten kommer innebära några korta driftstopp i E-hälsomyndighetens tjänster.

  10. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten kommer innebära några korta driftstopp i E-hälsomyndighetens tjänster.