Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

  2. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Detta kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register.

  3. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Detta kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register.

  4. Under denna tidpunkt genomför E-hälsomyndigheten tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Läkemedelkollens tjänster kan förekomma.

  5. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  6. Under denna tidpunkt kan det förekomma störningar i folkbokföringsregistret p.g.a. tekniskt arbete hos vår leverantör av folkbokföringsuppgifter. Detta kan medföra mindre störningar i våra tjänster i samband med hantering av personer som inte finns i E-hälsomyndighetens folkbokföringsregister sedan tidigare.

  7. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

  8. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  9. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

  10. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.