Servicefönster

 1. Produktionssättning av release 17.1.9. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan söndag och måndag.
  Information om releasen har kommunicerats till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 2. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Läkemedelskollen kan förekomma.

 3. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i Min förskrivning, Klas och Nationell källa för ordinationsorsak (NKOO) kan förekomma.

 4. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

 5. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vårdenheter i fullmaktsregistret.

 6. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register.

 7. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndighetens driftleverantör utföra tekniskt underhåll.
  Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan komma att förekomma.

 8. Under denna tidpunkt utförs tekniskt underhåll/prestandahöjande åtgärder inom E-hälsomyndighetens tjänsteplattform.
  Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom E-hälsomyndighetens tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag. Vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

 9. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 10. Under denna tidpunkt kommer vi att genomföra tekniskt underhåll i FOTA. Aktivititeten kommer medföra kortare stopp i FOTA-tjänsterna.