Servicefönster

 1. E-hälsomyndigheten genomför tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i KLAS-tjänsten kan förekomma.

 2. E-hälsomyndigheten genomför tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i KLAS-tjänsten kan förekomma.

 3. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

 4. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register. Det kan också förekomma störningar i tjänsten Covidbevis.

 5. Förlängd handläggningstid i KLAS från den 16 juni klockan 12:00 till den 18 juni klockan 18:00 på grund av systemuppdatering.

  Vid medicinsk brådskande licensansökningar hänvisas apotek att följa dessa anvisningar: Licens för läkemedel | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

 6. E-hälsomyndigheten genomför tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i e-recepttjänsten kan förekomma.

 7. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

 8. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

 9. Produktionssättning av release 21.5. Aktiviteten medför driftstopp för samtliga tjänster inom vår tjänsteplattform. VARA-exportfil kommer bli försenad natten mellan onsdag och torsdag.
  Information om releasen kommer att kommuniceras till berörda intressenter och vi beklagar eventuella problem i samband med servicefönstret.

  Tjänsten Covidbevis påverkas inte.

 10. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten kommer innebära några korta driftstopp i E-hälsomyndighetens tjänster under tiden för servicefönstret.