Servicefönster

  1. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  2. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  3. Under denna tidpunkt kommer vår externa leverantör för företagsuppgifter att genomföra servicearbete. Detta kan medföra störningar vid administration av vård- och omsorgsenheter i fullmaktsregistret. 

  4. Under denna tidpunkt kan det på grund av tekniskt arbete hos Skatteverket förekomma störningar i folkbokföringsregistret. Det kan påverka åtkomsten till uppgifter om personer som sedan tidigare inte finns upplagda i E-hälsomyndighetens register. Det kan också förekomma störningar i tjänsten Covidbevis.

  5. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Under tiden kan störningar i Läkemedelskollen kan förekomma. 

  6. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i EES kan förekomma. Efter servicefönstret kan apotek behöva rensa cacheminnet på varje dator och användare. Den historiska informationen måste tas bort för att EES webbgränssnitt ska fungera efter denna uppdatering.  

  7. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Under tiden kan det vara svårt att hämta Covidbevis. 

  8. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Kortare avbrott i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.

  9. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Mindre störningar i Förskrivningskollen kan förekomma. 

  10. Under denna tidpunkt kommer E-hälsomyndigheten genomföra tekniskt underhåll. Aktiviteten innebär inget driftstopp men mindre störningar i E-hälsomyndighetens tjänster kan förekomma.