LiiV och VARA – ett nationellt medicinskt informationssystem NMI

LiiV & VARA förser hälso- och sjukvård, apotek och veterinärer med uppdaterad och kvalitetssäkrad information om läkemedel, samt de förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår i högkostnadsskyddet.

Det nationella medicinska informationssystemet består av delsystemet LiiV och delsystemet VARA.

LiiV står för Leverantörernas information i VARA. LiiV är ett system som samlar information om läkemedel från olika källor som läkemedelsleverantörer, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

VARA är ett nationellt produkt- och artikelregister som förser hälso- och sjukvård, apotek samt veterinärer med uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expediering av recept. VARA används även av andra intressenter, exempelvis inom statistik.

Informationen i LiiV förs automatiskt över till VARA. Informationen i VARA hämtas från LiiV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och andra aktörer.

LiiV & VARA bidrar till en sammanhållen nationell läkemedelskedja med korta ledtider.

LiiV & VARA klassas som ett nationellt medicinskt informationssystem NMI enligt Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2022:42.

Produktinformation

  • Namn: LiiV & VARA
  • Version: 21.8 
  • NMI-ID: EHM-LiiV_VARA-v1
  • Releasedatum: 2024-03-20
  • Tillverkare: E-hälsomyndigheten, Södra Långgatan 60, 392 31 Kalmar