Svara på remiss om status NGS

E-hälsomyndigheten välkomnar dig att svara på två öppna remisser. Remisserna gäller bedömningen av e-hälsospecifikationer om kodverk (8 stycken) för dosering och administreringssätt i Nationella läkemedelslistan och FHIR-profilen NLLDosage, alla utgivna av E-hälsomyndigheten. Kodverken bedöms som en helhet men återfinns i NGS-tjänsten var för sig.

Ta del av svarsformulär för kodverk för dosering och administreringssätt i Nationella läkemedelslistan

Ta del av svarsformulär för FHIR-profilen NLLDosage

Bedömningarna avser hur e‑hälsospecifikationerna tagits fram, dess tillit och kvalitet. Remissvaren blir en del av underlaget inför beslut om status som nationell gemensam specifikation (NGS) för de aktuella e-hälsospecifikationerna. Genom att ge synpunkter på remisserna bidrar din organisation till att skapa en katalog med uppgifter om nationella och gemensamma specifikationer.

Svar på remisserna önskas senast den 29 april 2024.


Fler nyheter

Du som läst "Svara på remiss om status NGS" kanske också är intresserad av dessa nyheter: