Svara på remiss om status NGS

E-hälsomyndigheten välkomnar dig att svara på två öppna remisser. Remisserna gäller bedömningen av e-hälsospecifikationer om kodverk (8 stycken) för dosering och administreringssätt i Nationella läkemedelslistan och FHIR-profilen NLLDosage, alla utgivna av E-hälsomyndigheten. Kodverken bedöms som en helhet men återfinns i NGS-tjänsten var för sig.

Ta del av svarsformulär för kodverk för dosering och administreringssätt i Nationella läkemedelslistan

Ta del av svarsformulär för FHIR-profilen NLLDosage

Bedömningarna avser hur e‑hälsospecifikationerna tagits fram, dess tillit och kvalitet. Remissvaren blir en del av underlaget inför beslut om status som nationell gemensam specifikation (NGS) för de aktuella e-hälsospecifikationerna. Genom att ge synpunkter på remisserna bidrar din organisation till att skapa en katalog med uppgifter om nationella och gemensamma specifikationer.

Svar på remisserna önskas senast den 29 april 2024.