Öppen remiss om termen utförare av socialtjänst

E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill bidra till den nationella digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på en öppen remiss.

Remissen gäller förslag på term med definition för utförare av socialtjänst. Definitionen är framtaget av E-hälsomyndigheten, i uppdraget att ta fram en nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst (S2023/02118).

Du kan ta del av remissen på sidan Öppen remiss om termen: Utförare av socialtjänst.

Det vi vill ha svar på är om termen, definitionen och anmärkningen tillstyrks. Om de inte tillstyrks behövs en motivering.

Vänligen skicka svar på remissen via det digitala svarsformuläret senast den 31 maj 2024.


Fler nyheter

Du som läst "Öppen remiss om termen utförare av socialtjänst" kanske också är intresserad av dessa nyheter: