Ta chansen att påverka informationsutbytet inom EU

E-hälsomyndigheten och eHealth Network välkomnar dig att svara på två öppna remisser. Det gäller riktlinjer för specifikationerna om bilddiagnostik och slutanteckning. Riktlinjer från eHealth Network är medlemsländernas sätt att komma överens om rekommendationer om vilken information som ska delas samt hur och under vilka förutsättningar detta ska ske.

Remissvaren blir ett underlag för Sveriges bidrag i arbetet med att fastställa en första version av riktlinjerna. Genom att ge synpunkter på remisserna bidrar din organisation till att skapa grunden för ett förbättrat informationsutbyte för hälso- och sjukvården inom EU.

Svar på remisserna önskas senast den 19 augusti 2023.

Ta del av remisserna