Remiss om definitioner av specifikationstyper

E-hälsomyndigheten välkomnar dig att svara på en öppen remiss gällande definitioner av specifikationstyper som används i NGS-tjänsten. Definitioner har samlats in från olika källor och sedan sammanställts och anpassats utifrån behoven i sektorn hälsa, vård och omsorg.

Specifikationstyper behövs för enklare och bättre sökbarhet i NGS-tjänsten. Förteckningen över specifikationstyperna är inte fullständig utan speglar det behov som finns i NGS-tjänsten just nu. Målsättningen har varit att hålla definitionerna generella för att de ska kunna användas i flera sammanhang. 

Remissvaren blir en del av underlaget till beslutet om definitioner av specifikationstyper. Genom att ge synpunkter på remissen bidrar du till att skapa en samstämmig syn på olika typer av specifikationer.

Svarstiden för remissen är till och med den 14 april 2023. 

Ta del av remissen.