Påminnelse om att svara på E‑hälsomyndighetens remiss

Nu är det en vecka kvar att svara på remissen för definition av specifikationstyper. Sista dagen att svara är den 14 april 2023.

Remissvaren blir en del av underlaget till beslutet om definitioner av specifikationstyper. Genom att ge synpunkter på remissen bidrar du till att skapa en samstämmig syn på olika typer av specifikationer.

Specifikationstyper behövs för enklare och bättre sökbarhet i NGS-tjänsten. Förteckningen över specifikationstyperna är inte fullständig utan speglar det behov som finns i NGS-tjänsten just nu. Definitioner har samlats in från olika källor och sedan sammanställts och anpassats utifrån behoven i sektorn hälsa, vård och omsorg. Målsättningen har varit att hålla definitionerna generella för att de ska kunna användas i flera sammanhang.


Fler nyheter

Du som läst "Påminnelse om att svara på E‑hälsomyndighetens remiss" kanske också är intresserad av dessa nyheter: