Ny utgivare i NGS-tjänsten

Samverkansorganisationen mellan regionen och kommunerna i Jämtland Härjedalen har tillgängliggjort en e-hälsospecifikation om strukturerat omhändertagande av svårläkta sår.

Specifikationen innehåller ett urval av KVÅ-koder som ger stöd i dokumentation av utredning och behandling av svårläkta sår. Den bakomliggande orsaken till såret bedöms enligt en schematisk översikt och för dokumentation vid det löpande arbetet med såromläggningar finns behandlande koder.

Mallen ska införas i samtliga åtta kommuner i Region Jämtland Härjedalen, dessa har tidigare saknat ett strukturerad stöd för dokumentation av utredning och behandling av sår, specifikationen är oberoende av i vilket verksamhetssystem som man arbetar.

För att hitta specifikationen sök på Samverkan region – kommun Jämtland Härjedalen, sår eller core set.