E-hälsospecifikation för avvikelsehantering tillgängliggjord i NGS-tjänsten

Tietoevry tillgängliggör en specifikation för området avvikelsehantering i form av API:er till verksamhetssystemet Lifecare. Specifikationerna om avvikelsehantering innehåller 3 API:er. Lifecare är ett verksamhetssystem för vård och omsorg inom kommunal verksamhet.

För att hitta e-hälsospecifikationerna i NGS-tjänsten, använd sökorden avvikelse, incident, lex Sarah eller sök på Tietoevry.