Den första nationella gemensamma e-hälsospecifikationen är här

E-hälsomyndigheten har beslutat att ge Socialstyrelsens Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – version 5.0 status som nationell och gemensam e-hälsospecifikation (NGS). Den blir Sveriges första NGS och finns nu tillgänglig i NGS-tjänsten.

Uppmärksamhetsinformation är information i en patientjournal som behöver uppmärksammas särskilt. Den kan till exempel handla om patientens medicinska tillstånd och behandlingar eller överkänsligheter. Informationen finns i vårdens journalsystem och i den nationella tjänsten Nationell patientöversikt (NPÖ).

Beslutet om den första nationella gemensamma e-hälsospecifikationen är en milstolpe för arbetet med interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg. Användning av nationella gemensamma specifikationer underlättar informationsutbyte och bidrar till ökad kvalitet inom sektorn, säger Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – version 5.0 har genomgått en bedömningsprocess och uppfyller kriterierna för hur e‑hälsospecifikationen har tagits fram och används.

Flera fördelar med nationella gemensamma e-hälsospecifikationer

Genom att använda nationella och gemensamma e‑hälsospecifikationer (NGS:er) kan information enklare återanvändas där den behövs, vilket minskar dubbeldokumentation. Dessutom blir rapportering och jämförelse av hälsodata enklare och mer tillförlitlig. Att använda NGS:er underlättar också utvecklingen av digitala tjänster och informationssystem.

NGS-tjänsten är en kvalitetssäkrad katalog med uppgifter om e-hälsospecifikationer. I tjänsten kan personer som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer och nationella gemensamma e-hälsospecifikationer.

Läs mer om nationella gemensamma e-hälsospecifikationer

Besök NGS-tjänsten