Flera vårdplaner från Region Uppsala finns nu i NGS-tjänsten

Region Uppsala tillgängliggör nu uppgifter om ytterligare 31 av regionens strukturerade vårdplaner fördelade på 29 e-hälsospecifikationer. Använd sökordet vårdplan eller sök på Region Uppsala för att hitta e-hälsospecifikationerna. Vårdplanerna innehåller där det är möjligt koder från ICNP International Classification for Nursing Practice. Region Uppsala har under många år arbetat aktivt med att ta fram främst standardiserade vårdplaner för att på så sätt underlätta för en standardiserad och strukturerad omvårdnadsdokumentation. Regionen kommer att fortsätta att tillgängliggöra flera vårdplaner framöver.


Fler nyheter

Du som läst "Flera vårdplaner från Region Uppsala finns nu i NGS-tjänsten" kanske också är intresserad av dessa nyheter: