Vad kommer det att kosta socialtjänsten att investera i digitala lösningar?

I rapporten presenteras en kostnadsmodell för att kunna beräkna investeringskostnader för att digitalisera socialtjänsten med fokus på digital infrastruktur, digital service och digitala verktyg. Rapporten ger kommunerna en bild av vilka investeringar som är aktuella idag och i framtiden.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Digitala tjänster, Nyttorealisering, Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik
Taggar Automatisering, Nytta
Verksamhets­område Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/verktygochutvecklingsarbeten/kostnaderdigitaliseringsocialtjansten.32340.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.