Stöd och utbildningsmaterial för handledare

Webbsida med tips, material och goda exempel hur medarbetare kan involveras och engageras i verksamhetsutvecklingen genom ökad kompetens. Genom att öka förståelsen och kunskapen om digitalisering kan medarbetare känna sig tryggare inför de nya arbetssätten med välfärdstekniken.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik
Taggar Förändringsarbete, Kompetensutveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://skr.se/valfardsteknik/stodochvagledningvalfardsteknik/stodutbildningsmaterialhandledare.66958.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.