Sammanställning av rättsliga hinder

I denna sammanställning redovisas de viktigaste rättsliga hindren som påverkar digitaliseringen av socialtjänsten. Det rör sig om begränsningar och hinder som hämmar ökad självständighet för den enskilda individen samt ökad kvalitet och bättre service i verksamheterna.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Välfärdsteknik
Taggar Automatisering, Integritetsskydd, Sekretess
Verksamhets­område Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://rapporter.skr.se/digital-rapport-bestallarnatverk-socialtjanst.html#chapter-wrapper-lpid4_706f2c0d170806968f9c525a

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.