Planera, införa och förvalta välfärdsteknik

Webbsida med samlad information som stöd i att planera, införa och förvalta välfärdsteknik. Sidan innehåller bland annat information om nyttorealiseringsplan, informationssäkerhet och utformning av arbetsprocesser.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Nyttorealisering, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik
Taggar Införande, Kompetensutveckling, Nytta, Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://skr.se/valfardsteknik/stodochvagledningvalfardsteknik/planerainforaochforvalta.64283.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.