Vägledning för processorienterad informationskartläggning

Vägledning för processorienterad informationskartläggning är tänkt att vara ett stöd för att kartlägga och analysera den information en organisation är beroende av.
Alla organisationers verksamhet bygger idag på komplexa strukturer av informationshantering, där informationsutbytet, internt och externt, behöver vara identifierat och beskrivet. Fristående del av Metodstödet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://rib.msb.se/filer/pdf/26410.pdf

Senast uppdaterad:

Relaterad information Metodstödet arrow_forward

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.