Hur gör vi e-legitimation användbart för fler?

Mycket av det vi gör på internet inkluderar någon form av e-legitimation. Många personer kan dock inte använda e-legitimering. Det behövs fler lösningar på marknaden för att fler ska kunna vara delaktiga i samhället. Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Föreningen Begripsam och Hammarö kommun delade med sig av sin kunskap på området i detta inspelade webbseminarium.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital tillgänglighet, Digitala tjänster
Taggar Delaktighet, Funktionsnedsättning, Tillgänglighet, Äldre
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Film
Utgivare Myndigheten för delaktighet (MFD)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://www.mfd.se/material/evenemang/hur-gor-vi-e-legitimation-anvandbart-for-fler/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.