Vägledning vid införande av Säker digital kommunikation (SDK)

Vägledningen är ett stöd till kommuner som vill ansluta till Säker digital kommunikation (SDK) för att kunna utbyta känslig och sekretesskyddad information på ett säkert sätt med andra offentliga aktörer. Vägledningen är avsedd att ge stöd i arbetet med SDK och kan användas både för att skapa förståelse för resan som helhet och de enskilda stegen, samt vara en uppslagsbok för att snabbare och enklare kunna identifiera, planera och genomföra åtgärder.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Digitala tjänster, Informationssäkerhet, Verksamhetsutveckling
Taggar Införande, Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Inera
Senast uppdaterad 2022
Länk https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OISDK/pages/2710667513/V+gledning+f+r+kommuner+vid+inf+rande

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.