Systematisk logguppföljning

En checklista som sammanfattar vad en vårdgivare bör tänka på när den ska utföra logguppföljning. Alla vårdgivare ska ha systematisk logguppföljning; att logga aktiviteter i systemen där patientinformation behandlas. Checklistan är en vägledning för att utveckla de rutiner och metoder som krävs för att säkerställa ett gott integritetsskydd.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Dokumentation, Integritetsskydd
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård
Typ av stöd Checklista
Utgivare Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Senast uppdaterad 2021
Länk https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/dataskydd-pa-olika-omraden/vard/systematisk-logguppfoljning/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.