Konsekvensbedömningar och förhandssamråd

Webbsida som ger stöd hur bedömningar och förhandssamråd för behandling av personuppgifter ska genomföras. Här finns information hur man arbetar förutseende, förebygger risker och därmed skyddar människors fri- och rättigheter.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik
Taggar Integritetsskydd, Riskanalys, Sekretess
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Senast uppdaterad 2021
Länk https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/konsekvensbedomningar-och-forhandssamrad/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.