Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning

Vägledning som förklarar juridiska frågor som är centrala vid utvecklingen av e-tjänster och presenterar rättsliga bedömningar för att kombinera teknik och juridik på ett rättsenligt sätt. Genom att återanvända de funktioner som beskrivs i vägledningen kan myndigheter uppnå förenklingar och tidsbesparingar vid verksamhetsutveckling. Ett ytterligare syfte med vägledningen är att myndigheter ska kunna begränsa sina rättsliga risker genom att ta tillvara de juridiska bedömningar som gjorts i samverkan inom E-delegationen och vidareutvecklats inom eSam.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digitala tjänster, Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar Automatisering, Riskanalys, Sekretess
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare E-samverkans­programmet (eSam)
Senast uppdaterad 2017
Länk https://www.esamverka.se/download/18.1397f64174b9f2d0f566494/1601994763065/Vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen 3.0.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.