Om oss

Vi på E-hälsomyndigheten arbetar för att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet. Det gör vi genom att samordna regeringens satsningar inom e-hälsa och erbjuda ett antal produkter och tjänster till individer och professioner.

Vi använder vår kunskap om digitaliseringens möjligheter för att bidra till ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg.

Ledningsgrupp

Pressbilder

Styrelse

 • Ulf Bengtsson
  Ordförande, före detta riksrevisor
 • Annika Bränström
  Senior rådgivare på Myndigheten för digital förvaltning
 • Carl Heath
  Utbildningsdirektör i RISE
 • Lena Ring
  Adjungerad professor vid Uppsala universitet.
 • Ellen Vinge
  Region Kalmar län
 • Stefan Olowsson
  IT-direktör Försäkringskassan
 • Janna Valik
  Generaldirektör E-hälsomyndigheten

Vad vi gör rent konkret

Vi leder, driver och samarbetar

I vårt dagliga arbete samarbetar vi med myndigheter, regioner, kommuner, apotek och andra aktörer. En av våra viktigaste uppgifter är att vara en samlande part för utvecklingen av e-hälsa i Sverige. Vi arbetar för att lösa problem som står i vägen för att e-hälsoarbetet ska gå framåt, till exempel genom att driva arbetet med Nationella läkemedelslistan

Vi skapar strukturer och löser tekniska problem

Vi utvecklar och kvalitetssäkrar infrastruktur som länkar samman hälso- och sjukvårdens alla aktörer med invånarna. Till exempel ansvarar vi för och förmedlar alla elektroniska recept i Sverige. Genom vårt arbete främjas en effektiv och säker hantering av läkemedelsinformationen.

Vi erbjuder konkreta tjänster

Som en av teknikutvecklarna inom e-hälsoområdet erbjuder vi tjänster och produkter som underlättar arbetet för vården, omsorgen och apoteken. Ett sådant exempel är det Elektroniskt expertstöd (EES), som hjälper farmaceuter att kontrollera hur olika läkemedel passar ihop. En annan tjänst är Min förskrivning där förskrivare av läkemedel kan ta del av statistik över sin läkemedelsförskrivning. 


Vad är e-hälsa?

I sin enklaste form definieras hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (enligt Världshälsoorganisationen). Det finns en del olika definitioner på vad som menas med e-hälsa, men vi följer Socialstyrelsens beskrivning: "E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa".

Avsikten är att skapa ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg och det ställer krav på verksamhetsutveckling. Utvecklingen inkluderar hela hälso- och sjukvården och omsorgen. Målet är att ge professioner rätt förutsättningar och skapa möjligheter för människor att engagera sig i sin hälsa och vård.