Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Nej, om du vill visa att du är vaccinerad med din andra dos, så behöver du begära ett vaccinationsbevis från det andra EU-landet.

Om du begär ett vaccinationsbevis i Sverige så kommer det att stå att du har fått dos 1 av 2.

Nej, då behöver du kontakta Statens servicecenter som bistår svenskar som har vaccinerats mot covid-19 utanför EU/EES. Du behöver vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda.

Läs mer hos Statens servicecenter om vilka servicekontor som erbjuder denna möjlighet.

Nej, då behöver du kontakta vården i din region. Gå till www.1177.se och se vad som gäller för att få vaccinationsbevis om du har fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer.

Det kan finnas flera orsaker till detta. Kanske har det gått för kort tid efter din vaccination, så att doserna inte har hunnit rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret.

Kanske har dina vaccinationer inte registrerats på ditt personnummer utan registrerats på så kallat reservnummer – i så fall ska du kontakta vården i din region som kan tillhandahålla ett vaccinationsbevis. På www.1177.se hittar du information om vaccinationsbevis för dig som fått dina vaccinationer registrerade på reservnummer.

Kanske har dina vaccinationer registrerats på samordningsnummer. Då kan du beställa ett vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis. Saknar du folkbokföringsadress ska du istället använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis - för dig som saknar folkbokföringsadress i Sverige. Du får då beviset skickat som rekommenderat brev till den adress som du har uppgivit.

Kanske har du vaccinerats utanför Sverige – om du är vaccinerad i något av de andra länder som är anslutna till EU:s system för digitala covidbevis så kan du begära ett bevis från det landet. Lista på alla länder där covidbevis gäller

Om du är vaccinerad i ett land utanför EU/EES, men har folkbokföringsadress i Sverige och en digital brevlåda, så kan du kontakta Statens Servicecenter, som kan verifiera din dokumentation av dina vaccinationer och se till att du får ett vaccinationsbevis, utfärdat av E-hälsomyndigheten.

En förskrivare utan vårdgivare kan vid fritidsförskrivning använda ett registrerat samtycke.

Om det redan finns ett registrerat samtycke för den valda patienten framgår detta med en ikon vid patientinformationen.

Nej, ett registrerat samtycke är enbart möjligt för person över 18 år.

I Förskrivningskollens användarmanual för fritidsförskrivning kan du läsa om hur ett registrerat samtycke kan inhämtas. 

Det är du som förskrivare som informerar din patient om att hen har möjlighet att besvara din förfrågan om registrerat samtycke i Läkemedelskollen och att förfrågan finns tillgänglig i upp till sju dagar. Informera även om att patienten när som helst kan avsluta det registrerade samtycket. Detta görs via Läkemedelskollen. Läkemedelskollen nås via 1177.se eller lakemedelskollen.ehalsomyndigheten.se.

Arbetsplatskod är obligatoriskt att ange vid förskrivning i Förskrivningskollen. Är du osäker på vilken arbetsplatskod som du ska använda, kontakta din regionala arbetsplatskodsadministratör. Har du tidigare haft en streckkod på dina receptblanketter? I så fall är de 7 första siffrorna din personliga förskrivarkod. De efterföljande siffrorna, från position nummer 8 och framåt, är arbetsplatskoden. Arbetsplatskoden består av 6–13 tecken. 

Du behöver en dator och är du fritidsförskrivare behöver du även ha en smartphone för legitimering med Freja e-id plus. 

Upp till 1 300 kronor betalar du 100 procent av kostnaden för receptbelagda läkemedel och andra varor. Dina kostnader minskar därefter stegvis under tolvmånadersperioden. Om taket på 2 600 kronor nås får du frikort för resten av perioden.

Läs mer om högkostnadsskyddet

Du som har uppnått frikort under 2022 behåller ditt frikort perioden ut. Först därefter går du in i den nya trappan.

Första gången du handlar läkemedel efter den 1 januari 2023 kan du få betala en engångssumma. Det beror på att taket och rabattstegen i högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet. De köp som du redan har gjort under innevarande högkostnadsperiod tar du med dig till den nya högkostnadstrappan.

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept. På Fass.se kan du själv se om ditt läkemedel ingår i förmånen.

Har du andra frågor som gäller förmånsreglerna kan du kontakta Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) via registrator@tlv.se.

Nej, det finns flera högkostnadsskydd i Sverige. Högkostnadsskyddet för läkemedel och andra varor gäller endast för receptbelagda förmånsköp.

Frikort för öppenvårdsbesök gäller för är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Kontakta den region där du ska få vård eller där du fick vård om du har frågor om högkostnadsskyddet eller frikortet för öppenvårds besök.

Dina förmånsberättigade läkemedelsköp registreras automatiskt i högkostnadsdatabasen.

I tjänsten Läkemedelskollen kan du se ditt högkostnadsskydd och hur mycket du har betalat under högkostnadsperioden.

Om du inte har köpt ett förmånsberättigat läkemedel eller annan vara efter 1 januari 2023 så beräknas "kvar till frikort" i registerutdraget på uppgifter från den gamla högkostnadstrappan. Registerutdraget innehåller information som finns lagrad i högkostnadsdatabasen och tar inte hänsyn till höjningen av högkostnadsskyddet.

Nej, du kan hämta ut dina läkemedel på valfritt apotek i hela Sverige.

Nej, E-hälsomyndigheten har inte möjlighet att ta fram en kopia på apotekens kvitton.