Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Ja, på E-hälsomyndighetens webbplatshittar du utbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan. Där kan du lära dig mer om hur ditt arbete berörs av att Nationella läkemedelslistan införs.

Veterinärer och de system som hanterar e-recept för djur berörs inte av lag om nationell läkemedelslista. Dock gäller samma krav på identitets- och behörighetshantering som för hälso- och sjukvården. Det betyder att de system som veterinärer använder ska anpassas så att de ansluter via E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Anpassningen måste göras senast 1 maj 2023. Mer om E-hälsomyndighetens säkerhetslösning finns på E-hälsomyndighetens webbplats under Utveckla system mot E-hälsomyndighetens tjänster.

Nej, du som ombud behöver inte någon ny fullmakt, Den fullmakt som du redan har för att beställa och hämta ut läkemedel gäller även efter den 1 maj 2021.

I tjänsten Läkemedelskollen kan du se och hantera de fullmakter du har i dag.

Fullmakterna har anpassats till den nya lagstiftningen. Bland annat har giltighetstiden begränsats och en fullmakt gäller som längst i fyra år. Fullmakten avslutas automatiskt när giltighetstiden går ut.

Om du har blivit vaccinerad i ett annat land och ska ta en påfyllnadsdos är rekommendationen att du tar den i Sverige.

  • Ta med och visa upp samtliga dokument på dina tidigare vaccinationer från ett annat land. Då kan vårdgivaren som vaccinerar dig bedöma vilken dos du ska få och registrera rätt dos i journalsystemet och i Nationella vaccinationsregistret.
  • Efter sju dagar kan du hämta ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.se om du har ett svenskt personnummer och e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation kan du vända dig till ett apotek och få hjälp med utskrift av ditt vaccinationsbevis.

Om du har ett samordningsnummer behöver du begära vaccinationsbevis via blanketten Beställning av vaccinationsbevis.

Om du saknar person- eller samordningsnummer och din vaccination registreras på ett reservnummer behöver du kontakta vårdgivaren via 1177.se

Om vården inte kan rapportera in din påfyllnadsdos med rätt ordningsnummer (dosnummer) kan du kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst.

Om vården inte har rapporterat in din påfyllnadsdos med rätt ordningsnummer (dosnummer) kan du kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst. Bifoga telefonnummer där kundtjänst kan kontakta dig, samt i vilken region du fick din senaste vaccinationsdos.

Har du fått en eller flera vaccinationsdoser i ett land inom EU/EES ska du i första hand undersöka om du kan få ett giltigt EU-vaccinationsbevis från det landet.

Om det av någon anledning inte går så kan du vända dig till Statens servicecenter. Där kan du visa upp identitetshandlingar och originalhandlingar om det vaccinationer som du fått utomlands och ansöka om ett svenskt vaccinationsbevis.

Du ska vara folkbokförd i Sverige och ha en digital brevlåda som tar emot myndighetspost.

Vaccinationer tagna i andra länder registreras inte i Nationella vaccinationsregistret. 

Villkor som gäller för att kunna få hjälp på Statens servicecenter

Du kan ta ut ett vaccinationsbevis via www.covidbevis.se om du är vaccinerad i Sverige och har en svensk e-legitimation. Det skickas inte några uppgifter om vaccinationer eller tester mellan länder. Är du vaccinerad eller testad i ett annat EU land bör du undersöka hur du kan få ett bevis från det landet.

Covidbevis gäller vid resor till länder inom EU samt en rad andra länder i Europa men även i andra världsdelar. 

Lista över länderna där covidbevis gäller.

Undersök vad som gäller på ditt resmål. Det kan du göra på Sweden Abroad.

Vaccinationen måste rapporteras in i Nationella vaccinationsregistret (NVR) först. Det kan därför ta cirka sju dagar efter vaccinationen innan du kan få ditt vaccinationsbevis.

Kom ihåg att i vissa fall kan du få ut ditt vaccinationsbevis innan det kan användas för inresa i ett land. Det finns länder som kräver att det gått 14 dagar efter den sista dosen av en vaccination för att beviset ska godtas. Du behöver därför kontrollera regelverket i det landet du reser till.

Ta i god tid  reda på vad som gäller för ditt resmål, se UD:s app Resklar och Ambassadernas webbplats Sweden Abroad.

Via Covidbevis.se kan du själv hämta ett vaccinationsbevis. 

Du kan inte få testbevis eller tillfrisknandebevis i e-tjänsten Covidbevis.se

Så här gör du för att få ett testbevis - bevis på negativt test.

Så här gör du för att få tillfrisknandebevis - bevis på tillfrisknande

Självtester och egenprovtagning fungerar inte för att få ett covidbevis. Testen måste tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.

EU-länderna har rätten att själva bestämma hur de utformar sina regler. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller i det land som ni planerar att resa till eller passera genom. UD har aktuell information om vad som gäller i olika länder.

Du kan hämta ett vaccinationsbevis till ditt barn på Covidbevis.se

Barn som har fyllt 16 år och har e‑legitimation kan själva hämta sitt vaccinationsbevis på covidbevis.se. Sju dagar efter vaccinationen kan vaccinationsbeviset hämtas.

För barn som vaccinerats i Sverige kan vårdnadshavare, som saknar e-legitimation, besöka ett apotek för att få ett vaccinationsbevis. Både du som vårdnadshavare och barnet måste ha ett svenskt personnummer.

Du kan också begära ett vaccinationsbevis genom att använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis för personer under 18 år som finns på myndighetens hemsida. Blanketten behöver du enbart om du inte har e-legitimation och därför inte kan hämta bevis till ditt barn på Covidbevis.se

Om blanketten är rätt ifylld och doserna finns registrerade tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt.

Testbevis kan utfärdas till barn under 18 år. Du som vårdnadshavare kan begära ut ett testbevis för ditt barn. Ett barn som har fyllt 16 år kan själv begära ut ett testbevis.

Tillfrisknandebevis kan utfärdas till barn under 18 år. Du som vårdnadshavare kan begära ut ett tillfrisknandebevis för ditt barn. Ett barn som har fyllt 16 får själv begära ut ett tillfrisknandebevis.

Ja, du som har fyllt 16 år och har e-legitimation kan själv hämta ut ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se. Det under förutsättning att du har blivit vaccinerad i Sverige och har ett svenskt personnummer.

Sju dagar efter din vaccination kan du hämta ut ditt vaccinationsbevis.

Om du saknar e-legitimation kan du besöka ett apotek för att få hjälp med ditt vaccinationsbevis. Du kan också beställa ditt vaccinationsbevis genom att använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis.

Om blanketten är rätt ifylld och doserna finns registrerade tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt.

Om du är under 16 år behöver en vårdnadshavare hämta ut ett vaccinationsbevis till dig på Covidbevis.se. Eller, om e-legitimation saknas, beställa vaccinationsbevis till dig genom att gå till ett apotek eller använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis för personer under 18 år.

Ja, för barn som vaccinerats i Sverige kan du som är vårdnadshavare begära ett vaccinationsbevis. Du kan hämta ett vaccinationsbevis till ditt barn på Covidbevis.se.

Om du saknar e-legitimation kan du gå till ett apotek för att få hjälp med att hämta ut ett vaccinationsbevis eller använda blanketten Beställning av vaccinationsbevis för personer under 18 år som finns på E-hälsomyndighetens webbplats.

Om blanketten är rätt ifylld och doserna finns registrerade tar det max två veckor att få ett vaccinationsbevis på detta sätt.

Barn som har fyllt 16 år och har e‑legitimation kan själva hämta sitt bevis på covidbevis.se. Sju dagar efter vaccinationen kan vaccinationsbeviset hämtas. 

I ditt vaccinationsbevis står det vilket vaccin och hur många doser du har fått. När du har fått din första dos kan du få ett vaccinationsbevis.

Varje gång du vaccineras med en ny dos måste du hämta ett nytt vaccinationsbevis, om du vill att det ska vara aktuellt. Bevisen uppdateras inte automatiskt i till exempel din digitala brevlåda. Du kan när du vill hämta ett nytt vaccinationsbevis.

Reglerna om hur många doser du behöver kan skilja sig åt mellan olika länder. Det är landet som du ska besöka som beslutar vilka krav som gäller där. Därför måste du i god tid innan du reser själv ta reda på vad som gäller, se UD:s app Resklar och Ambassadernas webbplats Sweden Abroad.

Ja, AT-läkare kan logga in med gruppförskrivarkod samt utökad yrkeskod i Förskrivningskollen. SITHS-kort krävs för inloggning, samt att kraven för behörighetsstyrningen är uppfyllda. Du som arbetar med att införa Nationella läkemedelslistan i vårdverksamhet hittar kraven för behörighetsstyrning i handboken för vård- och apotekstjänster

Det kan skilja sig åt mellan olika länder. Det är landet som du ska besöka som beslutar vilka regler som gäller där. Därför måste du i god tid innan du reser själv ta reda på vad som gäller, se UD:s app Resklar och Ambassadernas webbplats Sweden Abroad.

Nej, det är inte ett krav att ha digital brevlåda, men det är smidigt och säkert och fungerar bra som lagringsplats. Du kan också spara ner och skriva ut ditt covidbevis direkt från den digitala enhet som du använder. 

Nej, det är kostnadsfritt. Det gäller såväl vaccinationsbevis som testbevis och tillfrisknandebevis.

Om du ska ha ett testbevis får du själv stå för kostnaden för själva testet. 

Nej, Förskrivningskollen är kostnadsfri.

Covidbevis som är utfärdat av E-hälsomyndigheten är utformat för att användas vid inresa till andra länder inom EU och EES. Vissa länder har utökat användningen av digitala covidbevis.

E-hälsomyndigheten kan inte garantera att covidbevis fungerar i annat syfte än vid inresor inom EU. Om något blir fel vid scanning av covidbevis vid till exempel inträde till kulturevenemang och restauranger så behöver du felanmäla det lokalt, i det land du besöker.

Du behöver undersöka vilka krav som gäller i de länder du besöker samt reser igenom. Sök i första hand information om utrikesresor hos Utrikesdepartementet (UD). På ambassadernas webbplats Sweden Abroad finns information om bestämmelser i olika länder. UD:s app resklar gör det enklare att hålla koll på vad som gäller på ditt resmål.