Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

För att förnya ditt recept på nätet kan du logga in på 1177.se. Där kan du skicka en digital förfrågan om att förnya receptet.

Det finns mottagningar som inte förnyar recept via nätet. Då behöver du kontakta din mottagning genom att till exempel ringa till mottagningen.

Det går inte att förnya recept på Läkemedelskollen. Läs mer om att förnya recept hos 1177.se.

Ja, som förvaltare får du registrera fullmakt för den du är förvaltare åt, både med vårdenhet och med privatperson. Det går endast att göra via blankett. Fyll i blanketten och lämna in den på valfritt apotek. Ta med legitimation och intyg som bevisar att du är förvaltare åt personen.

Det går tyvärr inte att registrera en fullmakt digitalt för den du är förvaltare åt.

Du kan gå till ett apotek för att avsluta eller återkalla din fullmakt. Apoteket behöver vara anslutet till E-hälsomyndighetens tjänst för fullmaktshantering, men det är de allra flesta apotek idag.

En avslutad fullmakt sparas i 12 månader efter datum för avslut, sedan tas den bort.

Från och med den 1 juni 2020 är giltighetstiden som längst fyra år. Fullmaktsgivaren väljer själv hur länge fullmakten ska vara giltig när hen registrerar den.

Fullmakten kan när som helst återkallas av antingen fullmaktsgivaren eller ombudet. Fullmakten avslutas automatiskt om fullmaktsgivaren eller ombudet avlider, eller får skyddad identitet.

Kontakta Statistiska centralbyrån alternativt er kommun eller region.

CFAR-nummer är ett arbetsställes åttasiffriga identitet. Det tilldelas arbetsstället av Statistiska centralbyråns företagsregister.

Barnfullmakter är giltiga som längst fyra år, eller fram tills barnet fyller 18 år. 

Alla privatpersoner och alla som arbetar på en vård- och omsorgsenhet kan lämna in en påskriven fullmaktsblankett till valfritt apotek. Vanligast är att vårdenheten själv lämnar in blanketten.

Det finns tre fullmaktsblanketter som gäller vård och omsorg:

  • Fullmakt vård och omsorg
  • Fullmakt vård och omsorg vårdnadshavare till barn
  • Vårdenhet för hantering av fullmakter mot vård och omsorg

De första två innebär att vården får fullmakt för en privatperson. Då ska apoteket kontrollera och notera legitimation både för fullmaktsgivaren och den anställda som lämnar in blanketten.

Den tredje blanketten innebär att vårdenheten ger anställda rätt att använda en fullmakt som är utställd till vårdenheten. I detta fall kontrolleras och noteras legitimation för den anställda som lämnar in blanketten. Om en annan anställd än verksamhetsansvarig lämnar in blanketten ska bådas legitimation visas upp.

När du har fyllt i en fullmaktsblankett kan du lämna in den på valfritt apotek. Apoteket måste vara anslutet till E-hälsomyndighetens tjänst för fullmaktshantering, vilket nästan alla apotek är i dag.

Om en person inte själv kan skriva under en fullmakt, men förstår innebörden av den, kan personen ändå lämna fullmakt. Villkoret är att fullmakten måste bevittnas av två personer. Sedan kan antingen fullmaktsgivaren eller ombudet gå till ett apotek och få fullmakten registrerad.

Fullmaktsgivarens legitimation ska visas upp när blanketten lämnas in. Om det är fullmaktstagaren som lämnar in blanketten ska även hen visa upp legitimation.

E-hälsomyndighetens digitala fullmaktsregister innehåller inte fullmakter från god man.

Närmaste apotek eller din förskrivare (oftast läkaren). De kan svara på frågor om recept, högkostnadsskydd och dina uthämtade läkemedel.

Registerutdrag kan behövas i vissa försäkringsärenden. Använd vår e-tjänst Läkemedelskollen för att snabbt och enkelt hämta hem rätt registerutdrag.

Till ett djurförsäkringsärende kan du istället behöva presentera kvitton från apoteket. Registerutdrag från E-hälsomyndigheten gäller inte. Saknar du kvitto/receptspecifikation kan det apotek där läkemedlet expedierades ha möjlighet att skriva ut en kopia på receptspecifikationen upp till tre månader efter köptillfället.

Av integritetsskäl är Läkemededelskollen utformad så att du endast har tillgång till ditt barns information i aktuella register upp till dess att barnet är 13 år.

Ett recept är giltigt som längst i ett år. När giltighetstiden har passerats blir receptet utgånget. Då kan du inte längre hämta ut läkemedlet på receptet. Kontakta förskrivaren om du behöver ett nytt recept.

Om ett recept står som "borttaget" har det makulerats. Din förskrivare kan makulera (ta bort) recept till exempel om läkemedlet inte längre är lämpligt för dig att använda eller behöver bytas ut mot annat. Oavsett av vilken anledning receptet makuleras ska du bli informerad om detta av din förskrivare.

  • För att kunna använda Läkemedelskollen måste du vara minst 18 år och ha en godkänd e-legitimation. 

  • Du måste tillåta att kakor (cookies) lagras på datorn/mobilen/plattan. Prova att rensa kakor om ni är flera som använder samma dator.

  • Kontrollera även att du angivit rätt personnummer och har startat applikationen för mobilt bankID i rätt mobila enhet.

Ja, så länge du har en giltig e-legitimation går det bra.

Kontrollera att du skriver in rätt personnummer och att du har BankID säkerhetsapplikation startad på den andra enheten.

Det beror på vad för slags e-legitimation du har på tjänstekortet. Läkemedelskollen accepterar för närvarande bankID, mobilt bankID,Telia e-legitimation och Freja eID plus.

På vissa tjänstekort kan det finnas flera typer av e-legitimationer. Så länge en av legitimationerna motsvarar kraven går det att logga in med den.

Detta är en säkerhetsåtgärd för att se till att inte webbläsaren har kvar kakor eller annat som gör att du inte är helt utloggad. Detta är extra viktigt om du använder en delad dator.