Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Du hittar Förskrivningskollen på E-hälsomyndighetens webbplats.

Ja, Förskrivningskollens manual hittar du på E-hälsomyndighetens webbplats.

Legitimerad vårdpersonal med tillgång till ett SITHS-kort kan logga in i Förskrivningskollen. Du kan vara läkare, sjuksköterska, dietist, barnmorska, tandläkare, tandhygienist eller farmaceut i vården.  AT-läkare och underläkare kan också logga in med SITHS-kort. Du som förskriver läkemedel utanför arbetet, har gått i pension eller är mellan anställningar kan logga in i tjänsten med Freja eID Plus.

För personer med skyddade personuppgifter (skyddad identitet), som hos Skatteverket har en sekretessmarkering alternativt skyddad folkbokföring, hanterar E-hälsomyndigheten personuppgifterna på samma sätt som tidigare. Det innebär att personuppgifter, såsom namn och adress, inte visas i E-hälsomyndighetens tjänster eller utskrifter.

En nyhet är att apoteken registrerar pappersrecept med personnummer i Nationella läkemedelslistan. Tidigare krävdes ett samtycke från patienten för att få registrera uppgifterna men från och med 1 maj 2021 behövs inte det.

I särskilda fall kan personuppgifter behöva skyddas ytterligare. Det är därför viktigt att vården gör en individuell bedömning utifrån den enskildes situation. Riktlinjer för hur recept kan förskrivas till patienter med skyddsbehov bör finnas hos respektive vårdgivare.

För ytterligare vägledning om förskrivning till patienter med skyddsbehov hänvisas till Läkemedelsverket.

Antikroppstest är inte giltigt för att få ett tillfrisknandebevis enligt EU-förordningen. Det är endast ett tidigare positivt NAAT-test (PCR) utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal (inte självtest eller egenprovtagning) som är giltigt och kan användas i ett tillfrisknandebevis.

Ett tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast elva dagar efter ett positivt NAAT-test (PCR). Det kommer att vara giltigt i 180 dagar från det första positiva testresultatet.

Du som har en anställning inom vården behöver e‑legitimationen SITHS e‑id för att logga in. Du som förskriver läkemedel utanför arbetet, har gått i pension eller är mellan anställningar loggar in med Freja eID Plus. Läs mer om hur du gör för att logga in i Förskrivningskollens manual.

En integritetsspärr är en funktion som kan användas av en patient för att dölja uppgifter om en förskrivning eller uthämtade läkemedel för vården. Funktionen finns i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Invånare som saknar möjlighet att använda Läkemedelskollen kan kontakta E-hälsomyndigheten för att begära en integritetsspärr.

En vårdnadshavarspärr är en funktion i Förskrivningskollen. Funktionen kan användas av en förskrivare av läkemedel. En vårdnadshavarspärr döljer uppgifter om en förskrivning eller uthämtade läkemedel för en patients ombud eller vårdnadshavare av sekretesskäl.

Förskrivningskollen ska i första hand användas som en reservlösning. Den kan användas av personal i vården som inte kan se information från registret Nationella läkemedelslistan i sina vårdinformationssystem.

Ja, underläkare kan logga in med gruppförskrivarkod samt utökad yrkeskod i Förskrivningskollen. SITHS-kort krävs för inloggning, samt att kraven för behörighetsstyrningen är uppfyllda. Du som arbetar med att införa Nationella läkemedelslistan i vårdverksamhet hittar kraven för behörighetsstyrning handboken för vård- och apotekstjänster.

Nej, covidbevis är inte en giltig resehandling. Covidbevis visar att du är vaccinerad, har testat negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19. Covidbevis är inte en legitimation, som pass eller internationellt ID-kort.

Vid resor till EU eller EES (Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz) rekommenderar polisen att svenska medborgare har med sig antingen pass eller ett nationellt ID-kort som resehandling. För vistelse i Storbritannien (som inte längre är med i EU) gäller att svenska medborgare ska kunna visa upp pass.

Covidbevis är ett inte ett krav för att resa inom EU. Covidbeviset har utvecklats för att underlätta resandet till andra länder inom EU.

När du har vaccinerat dig mot covid-19 med två doser är din vaccination giltig i 270 dagar. Skälet är att vaccinets verkan minskar med tiden och därför krävs det en påfyllnadsdos. Barn och unga under 18 år omfattas inte av 270-dagars regeln. Det har EU bestämt.

När du har tagit din påfyllnadsdos behöver du förnya ditt vaccinationsbevis om du vill använda det vid resor. Gå in på www.covidbevis.se

Om du inte är vaccinerad kan du använda något av de två andra covidbevisen.

Testbevis - bevis på negativt covidtest

Tillfrisknandebevis - bevis på tillfrisknande

Olika länder kräver olika typer av intyg. Undersök vad som gäller på ditt resmål. Det kan du göra på Sweden Abroad.

Ibland är det eftersläpning i utskicken till de digitala brevlådorna (Kivra, e-Boks eller Min myndighetspost). Om du fortfarande inte fått ditt bevis till din digitala brevlåda vänligen hämta ett nytt bevis. Det är kostnadsfritt och du kan göra det hur många gånger som helst.

Tänk på att du också kan spara ner ditt bevis i vår tjänst. Då gör du så här:

Om du har hämtat vaccinationsbevis i mobilen:

  • Du kan skicka beviset till din dator (till exempel via mejl) och skriva ut det från din dator, eller skicka det via SMS.
  • Du kan ta en skärmdump och spara beviset som en bild i din mobil.
  • Du kan se det i dina hämtade filer under "Mitt_vaccinationsbevis".

Om du har hämtat vaccinationsbevis i datorn:

  • Du kan ta en skärmdump.
  • Du kan se det i dina hämtade filer under "Mitt_vaccinationsbevis" och sedan skriva ut beviset därifrån.
  • Du kan spara ditt bevis och sedan hitta det under hämtade filer.

Om du blir av med mobilen men ändå kan komma åt din e-legitimation (till exempel från din dator) går det bra att logga in på www.covidbevis.se och hämta ett nytt vaccinationsbevis.

När du hämtar ditt vaccinationsbevis kan du välja att spara det och att skriva ut det. För att vara på den säkra sidan kan du ha ett utskrivet dokument både i handbagaget och i resväskan. Det sistnämnda gäller oavsett om du har ett vaccinationsbevis, testbevis eller tillfrisknandebevis.

Ja, som god man får du beställa ett vaccinationsbevis åt din huvudman. Det kan du enbart göra via blanketten Beställning av vaccinationsbevis. Fyll i och skriv under blanketten.

Huvudmannen ska om möjligt själv skriva under med sin namnteckning.

Om huvudmannen inte kan skriva sin egen namnteckning får dokumentet skrivas under av huvudmannens gode man.

Posta sedan blanketten till E-hälsomyndigheten, tillsammans med en kopia av registerutdraget som styrker att du är god man åt personen.

Vaccinationsbeviset skickas till huvudmannens folkbokföringsadress, som oftast är en c/o-adress till god man.

Ja, som förvaltare får du beställa ett vaccinationsbevis för den person som du är förvaltare åt – om du har uppdraget ”bevaka rätt” eller ”sörja för person”. Det kan du enbart göra via blanketten Beställning av vaccinationsbevis. Fyll i och skriv under blanketten. Posta den sedan till E-hälsomyndigheten, tillsammans med en kopia på registerutdraget som styrker ditt uppdrag och behörighet som förvaltare. 

Vaccinationsbeviset skickas till huvudmannens folkbokföringsadress, som oftast är en c/o-adress till förvaltaren.

Det är den enskilde, en god man eller en förvaltare som kan begära ett vaccinationsbevis.

Det finns inget stöd för hantering av ombud för vaccinationsbevis. Därför kan E-hälsomyndigheten inte godta en begäran om utfärdande av vaccinationsbevis genom en fullmakt.

Du vänder dig till en vårdgivare som är ansluten till E-hälsomyndigheten. Om du testar negativt delar företaget med sig av provsvaret till oss. Vi skickar sedan tillbaka testbeviset med en QR-kod till företaget som därefter lämnar testbeviset till dig. Om du är ansluten till en digital brevlåda kommer beviset också att skickas dit av E-hälsomyndigheten.

Lista över vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis

NAAT-tester, RT-PCR-tester (PCR-tester är en typ av NAAT-tester) och de antigentester (så kallade snabbtester) som uppfyller kraven enligt EU är godkända för testbevis. Din vårdgivare och E-hälsomyndigheten vet vilka tester som uppfyller kraven för testbevis.

Testerna som är giltiga för testbevis måste utföras av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testpersonal. Självtester och egenprovtagning gäller inte. Personalen måste fysiskt utföra provet på dig.