Årsrapporter över detaljhandel med läkemedel

Statistiken omfattar ekonomiska mått och volymmått för försäljning av läkemedel i Sverige för all försäljning till slutkund.

I materialet ingår statistik om:

  • Förskrivning på recept.
  • Försäljning mot rekvisition till vårdgivare i öppenvård eller slutenvård.
  • Försäljning av receptfria egenvårdsläkemedel på apotek eller annat ställe än apotek.
      

Uppgifter om försäljning från partihandel ingår inte i statistiken.

Statistiken omfattar läkemedel både för människor och djur och försäljning både inom och utom läkemedelsförmånen.

Statistiken omfattar även artiklar som inte är läkemedel, men förskrivits inom ramen för läkemedelsförmånen (sprutor, kanyler, stomihjälpmedel, vissa livsmedel med mera).

Rapporten innehåller ett urval av den tillgängliga statistiken. Fler uppgifter, även månadsuppgifter, finns tillgängliga i statistikdatabasen.