Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Kriterier för bedömning av NGS är ute på remiss

    Kriterierna som ska användas för att bedöma om en e-hälsospecifikation kan få status som nationell och gemensam (NGS), är på remiss.

  2. Region Uppsala först ut med uppgifter om e-hälsospecifikationer

    Region Uppsala har valt att tillgängliggöra uppgifter om två av regionens vårdplaner: Generell vårdplan risk för trycksår och Standardiserad vårdplan central dialyskateter, omläggning och spolning. Använd sökordet vårdplan eller sök på Region Uppsala för att hitta e-hälsospecifikationerna.

  3. NGS-tjänsten ska förbättra informationsutbytet i vård och omsorg

    Nu öppnar E-hälsomyndigheten en ny tjänst för nationella gemensamma e-hälsospecifikationer (NGS). NGS-tjänsten erbjuder från start en katalog med uppgifter om e hälsospecifikationer och rådgivning om hur de tas fram. Syftet är säkrare informationsutbyte vilket gynnar patienter och brukare och sparar tid inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.