NGS-tjänsten presenterades på It i vården-dagen

NGS-tjänsten presenterades på It i vården-dagen, den 2 december 2021. Det gavs en kortare bakgrund till varför tjänsten har utvecklats, en beskrivning av vad e-hälsospecifikationer är och vad vi arbetar med i förvaltningen just nu. Förslag på process för hur beslutet att en e-hälsospecifikationer får status som nationell och gemensam ska gå till presenterades också. Intresset för föreläsningen var stort och vi fick många bra frågor. Presentationen spelades in och kommer att gå att se i efterhand för de som deltog i It i vården-dagen.