Två olika sätt att ansluta

Vilket alternativ passar bäst?

Undersök hur förutsättningarna ser ut

Börja med att undersöka vilket alternativ som fungerar bäst – Sweden Connect eller Sambi.

Vård- eller apoteksaktör kan med fördel undersöka sina förutsättningar för att ansluta med respektive alternativ tillsammans med den egna systemleverantören.

Klara sedan tillsammans med systemleverantören ut vad som redan finns på plats och vad som behöver göras för att uppfylla kraven för att kunna använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.

Anslut via Sweden Connect eller Sambi

Via Sweden Connect

Teckna avtal med Sweden Connect – Öppet för offentliga aktörer som kommuner och regioner samt från maj 2022 även för privata aktörer

Aktörer som väljer att använda Sweden Connect ska teckna avtal om det med Myndigheten för digital förvaltning (Digg).

Tidigare har nationell användning av Sweden Connect begränsats till offentlig verksamhet, men nu har möjligheten öppnats även för privata aktörer.

Få detta på plats

  • Skaffa e-legitimation till de medarbetare som berörs. E-legitimationen ska vara godkänd enligt tillitsnivå 3 eller högre.
  • Upprätta en IdP (en intygsfunktion). I de flesta fall levereras funktionen av en upphandlad leverantör, en IdP-leverantör. IdP:n ska vara tillitsgranskad och godkänd av Myndigheten för digital förvaltning (Digg).
  • Registrera IdP:n och metadata om era system i Sweden Connects metadataregister.

Få systemet godkänt och anslut

  • Säkerställ att systemet som ni använder för att ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster anpassas efter kraven för E-hälsomyndighetens säkerhetslösning och att er systemleverantör får systemet godkänt enligt myndighetens godkännandeprocess. Kraven och godkännandeprocessen beskrivs i E-hälsomyndighetens Handbok.
  • Som en del av anslutningsprocessen skickar ni in en självdeklaration som avser E-hälsomyndighetens riktlinje för tillhandahållande av behörighetsstyrande attribut. 

Nu kan du ansluta era system till Nationella läkemedelslistan och våra andra tjänster via E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.

Via Sambi

Teckna avtal med Sambi – Öppet för privata och offentliga aktörer

Aktörer som väljer att använda Sambi ska teckna avtal om medlemskap i identitets- och behörighetsfederation Sambi.

Både privata och offentliga aktörer kan teckna avtal med Sambi. Vid ansökan om medlemskap i Sambi går det antingen att anlita ett Sambiombud eller genomföra ansökningsförfarandet på egen hand. Det finns även ett alternativ för mindre aktörer att ansluta till Sambi via en gruppföreträdare. Sambi drivs av Internetstiftelsen. 

Få detta på plats

  • Skaffa e-legitimation till de medarbetare som berörs. E-legitimationen ska vara godkänd enligt tillitsnivå 3 eller högre.
  • Upprätta en IdP (en intygsfunktion). I de flesta fall levereras funktionen av en upphandlad leverantör, en IdP-leverantör. IdP:n ska vara tillitsgranskad och godkänd av Sambi.
  • Registrera IdP:n och metadata om era system i Sambis metadataregister.

Få systemet godkänt och anslut

Säkerställ att systemet ni använder för att ansluta till E-hälsomyndighetens tjänster anpassas efter kraven för E-hälsomyndighetens säkerhetslösning och att systemleverantören får systemet godkänt enligt myndighetens godkännandeprocess.

Kraven och godkännandeprocessen beskrivs i E-hälsomyndighetens handbok. 

Nu kan Du ansluta era system till Nationella läkemedelslistan och våra andra tjänster via E-hälsomyndighetens säkerhetslösning.