Illustration av läkare som använder KLAS

KLAS – system för licenshantering

KLAS är ett system för att hantera läkemedel som inte är godkända i Sverige, så kallade licensläkemedel. I KLAS kan förskrivare motivera varför de behöver förskriva ett licensläkemedel och apotek kan ansöka om licens för att få sälja läkemedlet.


Senaste nytt

Viktig information till förskrivare om visning av PDF i Mina ärenden

17 juni 2020. När PDF hämtas från Mina ärenden i KLAS finns i nuläget risk att en PDF tillhörande ett annat av dina licensärenden visas istället för den PDF som hör till det önskade licensärendet. Risken minimeras om antal framsökta ärenden i Mina ärenden begränsas till den patient eller vårdenhet som licensen omfattas av. En rättning planeras in efter sommaren.

Uppdateringar i KLAS för förskrivare från och med 1 juni 2020

25 maj 2020

Uppdaterade informationstexter i kvittens

Tydligare information i kvittensen om att licensmotivering skickas till Läkemedelsverket först när ett apotek ansöker om licens.

Bilagor ska inte sparas i webbläsaren

Rättning som gör att bilagor (PDF) inte sparas i webbläsaren i steg 4 av 4 Kvittens samt under Mina ärenden.


Licens behövs för läkemedel som inte är godkända i Sverige

Ibland vill förskrivare, det vill säga läkare, tandläkare eller veterinärer, skriva ut recept på läkemedel som inte är godkända i Sverige. Då behövs licens. Licens är ett försäljningstillstånd för apoteket att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige.

För att motivera behovet av ett icke godkänt läkemedel använder du som är förskrivare systemet Kommunikationslösning för licensansökan (KLAS). I KLAS kan förskrivare skapa och komplettera licensmotiveringar för läkemedel. Om Läkemedelsverket beviljar licensen kan patienten eller djurägaren hämta ut sina licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek.

För dig som är förskrivare

Endast du som är behörig läkare, tandläkare eller veterinär kan skapa en licensmotivering.

När du har skapat en licensmotivering i KLAS skickas den till apoteket, som gör en ansökan hos Läkemedelsverket som då börjar handlägga ärendet. I normalfall handläggs ärendet inom sju arbetsdagar och beslutet meddelas sedan elektroniskt till apoteket. Du som förskrivare meddelas per brev och endast vid följande fall:

  • om licensen avslås
  • om komplettering begärs
  • om speciell information ska förmedlas till dig
  • om licensen beviljas med förbehåll.

Mer information om licensläkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats (öppnas i nytt fönster).


Systemkrav för KLAS

 Webbläsare som är testade och verifierade för användning:

  • Google Chrome* Version 79
  • Mozilla Firefox* Version 63
  • Internet Explorer* Version 10 och 11
  • Microsoft Edge* Version 44

 

*


Även andra versioner kan fungera utmärkt. Andra webbläsare kan fungera, men har inte testats. Rapportera gärna om du får problem med dessa webbläsare i samband med användningen av KLAS.