Reservrutiner för KLAS

Förskrivare

Om du inte kan skicka in din licensmotivering via KLAS, kontrollera först med din egen it-support att det inte är ett lokalt problem. Din it-support kontaktar sedan E-hälsomyndigheten för vidare support.

Om problemet kvarstår och ärendet är medicinskt brådskande, skicka din motivering till aktuellt apotek utanför systemet. Tala då om att du inte kommer åt KLAS och att ärendet är medicinskt brådskande. Du kan då använda blanketterna för humanförskrivning respektive veterinärförskrivning (se relaterad information).

Apotekspersonal

Om ditt apotek mottagit en medicinskt brådskande motivering enligt ovan kan motiveringen samt er ansökan skickas till Läkemedelsverket per fax på nummer 018-54 85 66. Du kan då använda blanketten för licensansökan (se relaterad information).

Kontakta även licensgruppen och meddela att ett medicinskt brådskande ärende skickats in utanför systemet.