dator_400_px.png

Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.Senaste nytt

Nu kan AT-läkare logga in i Förskrivningskollen

25 maj 2021. Nu kan även AT-läkare logga in i Förskrivningskollen. AT-läkare loggar in med SITHS-kort.

Lättare att logga ut på ett säkert sätt

25 maj 2021. Den som använder Förskrivningskollen är också ansvarig för att logga ut på ett säkert sätt, så att ingen obehörig får tillgång till uppgifter i tjänsten. Men för att det ska bli lättare att komma ihåg att logga ut på ett säkert sätt har en mer synlig knapp lagts till. Knappen finns på alla sidor i tjänsten.


Fungerar som en reservlösning

Förskrivningskollen ska i första hand fungera som en reservlösning. Den kan användas av personal i vården som inte kan se information från registret Nationella läkemedelslistan i sina vårdinformationssystem.

Fram tills ditt ordinarie vårdsystem har anpassats till Nationella läkemedelslistan är Förskrivningskollen det enda tillgängliga systemet som visar både förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan samlad på ett ställe. Du bör dock alltid främst utgå från ditt ordinarie journalsystem, Nationell patientöversikt (NPÖ) eller ett system för dosdispenserade läkemedel, exempelvis Pascal.

Senast den 1 maj 2023 ska du kunna se dina patienters förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan i ditt ordinarie vårdinformationssystem. Förskrivningskollen är då ett alternativ om vårdinformationssystemet är otillgängligt. Det kan exempelvis vara vid driftstörningar och andra tekniska problem.

Vad kan du göra?

I Förskrivningskollen kan behörig hälso- och sjukvårdspersonal se information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Patienten måste ha ett giltigt svenskt personnummer. Du kan inte få information för avlidna patienter eller patienter med skyddad identitet.

Visning av Förskrivningskollen

Få en introduktion till Förskrivningskollen av Fredrik Hagerman, specialistläkare i allmänmedicin och utredare på E-hälsomyndigheten.

Se förskrivnings- och uttagsinformation i Förskrivningskollen.


Går snart att förskriva

Än så länge kan du inte hantera befintliga förskrivningar eller skapa nya förskrivningar i Förskrivningskollen. I november 2021 tillkommer en funktion för att skapa förskrivning av läkemedel, men inte för dosdispenserade läkemedel.

Om det finns behov att skydda ett barn eller en ungdom

Du som arbetar med barn och ungdomar och har rätt att förskriva läkemedel, kan hantera spärrar för vårdnadshavare och ombud i Förskrivningskollen. Att spärra en förskrivning är dock inte en helhetslösning för alla former av skyddsbehov. Ta hänsyn till det när du bedömer vilka åtgärder som bäst möter patientens skyddsbehov.

Inte ett journalsystem

Förskrivningskollen används inte för journalföring. Förskrivningskollen ska inte heller användas

  • vid expediering av läkemedel eller andra varor
  • som delningsunderlag vid administrering av läkemedel.

Vem kan logga in?

Legitimerad vårdpersonal med tillgång till ett SITHS-kort kan logga in i Förskrivningskollen.

Fritidsförskrivare välkomnas i november

Från den 27 november 2021 kan fritidsförskrivare logga in med e-legitimationen Freja e-id (öppnas i ny flik) för att skapa förskrivningar. Till fritidsförskrivare hör personer som förskriver läkemedel utanför sitt arbete, pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning.

Enligt en ny föreskrift från Läkemedelsverket ska elektronisk förskrivning bli huvudregel vid utfärdande av recept till människa. Syftet är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan. E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket för en dialog om konsekvenserna av att man kan utföra förskrivningar i Förskrivningskollen först i november och hur det påverkar när föreskriften ska börja gälla.

Regleras i lag

Vem som får använda Förskrivningskollen regleras av lagen om nationell läkemedelslista, eftersom Förskrivningskollen visar information från registret Nationella läkemedelslistan. Enligt lagen får läkare, sjuksköterskor, dietister, barnmorskor, tandläkare, tandhygienister eller farmaceuter i vården tillgång till information från registret.

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista (öppnas i ny flik)

Du behöver fortsätta använda andra källor

I Förskrivningskollen får du ingen information om 

  • rekvisitionsläkemedel, det vill säga läkemedel som ges direkt till en patient exempelvis på sjukhus utan att något recept skrivs
  • receptfria läkemedel som inte har förskrivits
  • vaccinationer som inte har förskrivits
  • förskrivningar som är gjorda utanför Sverige.

Du får ingen uppmärksamhetsinformation eller information utifrån olika kunskapsstöd. Du behöver stämma av med både patienten och patientjournalen för att få en komplett bild av patientens läkemedelsbehandling.