Höjt tak i högkostnadsskyddet 2024

Från och med den 1 januari 2024 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 600 kronor till 2 850 kronor.

Högkostnadsskydd_trappa_2024

På tolv månader betalar du högst 2 850 kronor

Enligt den nya trappan betalar du som apotekskund aldrig mer än 2 850 kronor under en tolvmånadersperiod. Utan rabatt motsvarar det en sammanlagd läkemedelskostnad på minst 6 994 kronor.

Du betalar själv hela kostnaden för dina läkemedel upp till 1 425 kronor. Därefter får du ett rabatterat pris.

Staten betalar en del av läkemedelskostnaden

Högkostnadsskyddet för läkemedel gäller för de allra flesta läkemedel på recept och skyddar dig mot höga läkemedelskostnader.

Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är rabatterade med statliga medel. Det betyder att staten betalar en del av kostnaden. Ju högre kostnader du har för sådana läkemedel, desto större andel står staten för.

I tjänsten Läkemedelskollen kan du logga in med e-legitimation och se din högkostnadsinformation. Du kan också få din högkostnadsinformation via apotekens webbplatser eller fråga apoteket vid ditt nästa besök.

Du behåller frikortet så länge det gäller

Du som uppnått frikort under 2023 behåller ditt frikort till dess att din högkostnadsperiod går ut.

Om prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet används för att bland annat räkna fram högkostnadstrappan och andra förmåner och avgifter som vi har i Sverige.

Årets höjning av högkostnadsskyddet beror på att prisbasbeloppet för 2024 har höjts till 57 300 kronor.

Det är Statistikmyndigheten SCB som räknar fram hur stort prisbasbeloppet ska vara med utgångspunkt från det allmänna prisläget. Sedan beslutar regeringen om prisbasbeloppet för varje år.

Mer information

I tjänsten Läkemedelskollen kan du se din högkostnadsinformation och på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats finns mer information om hur högkostnadsskyddet fungerar.