Så fungerar högkostnadsskyddet – jämför olika belopp

<p><span>Testa med olika belopp och fyll i den faktiska kostnaden för dina läkemedel (eller dra i reglaget) så ser du hur stor din rabatt blir och hur mycket du behöver betala vid olika nivåer.</span></p>
Du betalar:
kronor
Din rabatt:
kronor
Dra i reglaget...
<p><span>Dina kostnader för receptbelagda läkemedel minskar stegvis under en tolvmånadersperiod. Du betalar själv hela kostnaden upp till 1 300 kr, därefter når du första steget i högkostnadstrappan. När du betalat &nbsp;maxbeloppet 2 600 kr erhåller du ett så kallat frikort. Frikortet gäller under resterande delen av tolvmånadersperioden och du betalar då ingenting för dina läkemedel.</span></p>