Så fungerar högkostnadsskyddet – jämför olika belopp

Testa med olika belopp och fyll i den faktiska kostnaden för dina läkemedel (eller dra i reglaget) så ser du hur stor din rabatt blir och hur mycket du behöver betala vid olika nivåer.

Du betalar:
kronor
Din rabatt:
kronor
Dra i reglaget...

Dina kostnader för receptbelagda läkemedel minskar stegvis under en tolvmånadersperiod. Du betalar själv hela kostnaden upp till 1 425 kr, därefter når du första steget i högkostnadstrappan. När du betalat maxbeloppet 2 850 kr erhåller du ett så kallat frikort. Frikortet gäller under resterande delen av tolvmånadersperioden och du betalar då ingenting för dina läkemedel.