Var med och påverka framtida intygshantering

I E-hälsomyndighetens arbete med regeringsuppdraget Sammanhållen intygshantering, söker vi läkare som utfärdar intyg i tjänsten.

Vi söker just nu läkare, både före specialistkompetens och med specialistkompetens, som i sitt dagliga arbete utfärdar intyg och vill dela sina erfarenheter av intygshantering.

Syftet med intervjuerna är att få en bild av hur utfärdande av intyg sker praktiskt i dag och fånga användares förslag till förbättringar.

Om regeringsuppdraget Sammanhållen intygshantering

E-hälsomyndigheten har i uppdrag från regeringen att genomföra en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering i hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård kan utvecklas, organiseras och förvaltas på kort och längre sikt.

Syftet med en sammanhållen intygshantering är minskad administration för såväl utfärdare som mottagare av intyg. Med ökad kvalitet och patientsäkerhet som resultat. Förstudien ska vara klar maj 2024.

Anmäl dig

Mejla oss ditt namn, din arbetsplats samt om du är före AT, under AT, under ST eller färdig specialistläkare så kontaktar vi dig för att komma överens om en tid för intervju.

Så går intervjuerna till

Vi kontaktar dig under oktober och november. Intervjuerna genomförs digitalt och tar cirka 60 min. De leds av E-hälsomyndighetens medarbetare som är specialister på användarupplevelser av digitala verktyg.

Vi har inte möjlighet att erbjuda någon ersättning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

E-hälsomyndigheten behandlar enbart de personuppgifter om dig som framgår i mejlet. Vi behöver dem för att kunna komma i kontakt med dig. Enbart den arbetsgrupp som arbetar med användningstestet får tillgång till mejlet och dina uppgifter.

Mejl som skickas till E-hälsomyndigheten blir en allmän handling. Men vi sparar inte dina uppgifter längre än nödvändigt. Efter det att användningstestet är genomfört tar vi bort mejlet och dina uppgifter.