Svara på E-hälsomyndighetens remiss: Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg

E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill förbättra tillgången till nationella grunddata inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på en öppen remiss.

Genom att delta i remissen bidrar din organisation till att skapa en grunddatadomän för sektorn hälsa, vård och omsorg.

Data är en värdefull tillgång för många verksamheter. Med en grunddatadomän blir hantering av data mer enhetlig och samordnad. Grunddatadomänen gör det möjligt att återanvända nationella grunddata när exempelvis nya digitala tjänster utvecklas. Detta leder till ökad kvalitet i data och gör att samhället sparar tid och kostnader.

Svarstiden för remissen är till och med den 15 mars 2023. Två veckors förlängd tid för att svara på remissen.

Grunddatadomän är en del av Ena – Sveriges digitala infrastruktur

E-hälsomyndigheten är utsedd till grunddatadomänansvarig myndighet och har i uppdrag att skapa en grunddatadomän för sektorn Hälsa, vård och omsorg. Remissens underlag är framtagna i arbetet med grunddatadomänen och är en del av regeringsuppdraget att etablera Ena – Sveriges digitala infrastruktur som leds av Myndigheten för digital förvaltning (Digg). 


Fler nyheter

Du som läst "Svara på E-hälsomyndighetens remiss: Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg" kanske också är intresserad av dessa nyheter: