Framsteg i arbetet med Ena – Sveriges digitala infrastruktur

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, Ena, kräver långsiktig finansiering och ett gemensamt rättsligt stöd. Det skriver myndigheten Digg i sin slutrapport till regeringen. E-hälsomyndigheten har deltagit i arbetet som leds av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Syftet med Ena är att förenkla vardagen för privatpersoner, professioner, företag och organisationer genom att ta fram standardiserade komponenter som kommuner, myndigheter och regioner kan använda för att förenkla sin digitalisering. Ett resultat av samarbetet i Ena är att Bolagsverket under 2022 lanserade tjänsten för digitala fullmakter. Andra lösningar som redan finns är exempelvis digital post och e-legitimationer.

Hälsa, vård och omsorg

E-hälsomyndigheten är representant för sektorn Hälsa, vård och omsorg och ansvarig myndighet för samarbetet inom Ena.

– Inom vård- och omsorgssektorn ställs allt högre krav på välfungerande digital informationsförsörjning och tillgång till hälsodata, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på E-hälsomyndigheten. För att det ska bli möjligt krävs en digital infrastruktur som skapar förutsättningar att samla in, tillgängliggöra och analysera data på ett säkert och effektivt sätt.

Ett pågående arbete inom ramen för Ena, som E-hälsomyndigheten driver, är att utveckla en grunddatadomän inom hälsa, vård och omsorg. Grunddatadomänen kommer att göra det enklare att hitta, utbyta och återanvända nationella data effektivt och säkert, vilket till exempel underlättar vid utveckling av digitala tjänster.