Svårt att navigera i utbudet av hälsoappar

E-hälsomyndigheten har kartlagt området hälsoappar och föreslår ett utvecklingsarbete för kvalitetssäkrade hälsoappar. Individer och vård- och omsorgsgivare har i dag svårt att veta vilka appar som går att lita på.

I dag erbjuds individen många möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande över sin hälsa med stöd av tekniska lösningar. Hälsoappar gör det möjligt att kunna följa och förbättra sin hälsa.

Sådana appar finns för många olika grupper och behov; barn, äldre, patienter, närstående och motionärer. Apparna används till exempel för att må bättre, skapa trygghet eller i ett medicinskt syfte.

– Forskning visar att individer och deras närstående upplever trygghet och högre livskvalitet med stöd av tekniska lösningar, men det finns också brister på området, säger Annemieke Ålenius, avdelningschef på E‑hälsomyndigheten.

Behov av utvecklingsarbete

E-hälsomyndighetens kartläggning visar att det finns olika behov av hälsoappar utifrån olika användningsområden, funktionalitet och användarens roll.

Men såväl individer som vård- och omsorgsgivare har svårt att urskilja de hälsoappar som är säkra, gör nytta och är tillförlitliga.

– Antalet appar ökar hela tiden samtidigt som enskilda individer upplever hinder med att välja och nyttja hälsoappar. Det behövs ett utvecklingsarbete för att skapa kvalitetssäkrade hälsoappar, säger Annemieke Ålenius.

Inom vissa användningsområden av hälsoappar saknas ännu standarder och ramverk i Sverige, vilket försvårar vid utveckling av nya hälsoappar.

Om rapporten ”Hälsoappar – förutsättningar och användning"

I rapporten presenteras en kartläggning av hur hälsoappar används, vilka aktörer som är involverade, vilka lagar och förordningar som reglerar området samt vilka utmaningar som finns. Syftet är att öka kunskapen om hälsoappar.

Rapporten innehåller också förslag på utvecklingsarbete, bland annat att nyckelaktörer behöver samordna sitt arbete och att delning av data behöver ske på ett säkert sätt.

Ta del av rapporten Hälsoappar – förutsättningar och användning 


Fler nyheter

Du som läst "Svårt att navigera i utbudet av hälsoappar" kanske också är intresserad av dessa nyheter: