Kunskapsstöd ska skynda på digitaliseringen men behöver bli mer konkreta

Inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns många kunskapsstöd inom e-hälsa. Stöden ska bidra till en ökad digitaliseringstakt och kan vara utformade som till exempel utbildningsmaterial och vägledningar. I en ny fokusrapport beskriver E hälsomyndigheten vilka kunskapsstöd som finns i dag och hur behovet av fler stöd ser ut.

E-hälsomyndigheten har i samverkan med flera myndigheter och organisationer kartlagt kunskapsstöd som är inriktade på att främja verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Kartläggningen syftar till att sprida kunskap och öka kännedomen om kunskapsstöden och är en del i arbetet med att uppnå Vision e-hälsa 2025.

I fokusrapporten som nu presenteras har E-hälsomyndigheten även kartlagt kommuners önskemål och behov av nya kunskapsstöd.

Kunskapsstöden kan se ut på olika sätt

Stöden kan utformas exempelvis som en checklista, en vägledning, en webbutbildning eller en film. De flesta kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, exempelvis chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner.

Rapporten beskriver att många kunskapsstöd är generella och omfattar både socialtjänst och hela hälso- och sjukvårdsområdet. Det faktum att stöden riktar sig till flera målgrupper samtidigt gör att de kan bli övergripande och ibland upplevs som abstrakta och svåra att omsätta i den egna verksamheten.

Tillsammans med tio modellkommuner genomförde E-hälsomyndigheten en workshop med en genomgång av alla kunskapsstöd i sammanställningen. En av slutsatserna är att kunskapsstöden är framtagna av olika nationella aktörer och spridda över olika webbsidor. Det gör det svårt för målgrupperna att veta var informationen finns.

Gemensam ingång och samordning

I dag saknas en gemensam ingång, exempelvis en webbportal, som uppdateras kontinuerligt och som har kvalitetssäkrad information.  

En annan insikt är att kunskapsstöd som riktar sig till hela den offentliga sektorn bör tas fram i en version som är anpassad specifikt till socialtjänsten och i en som passar hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Fokusrapporten är framför allt tänkt att utgöra en översikt och analys över befintliga kunskapsstöd. Den kan också vara ett diskussionsunderlag i arbetet med att ta fram nya stöd eller för att utveckla befintliga.

Fokusrapporten: Kunskapsstöd för e-hälsa (Öppnas i nytt fönster)


Fler nyheter

Du som läst "Kunskapsstöd ska skynda på digitaliseringen men behöver bli mer konkreta" kanske också är intresserad av dessa nyheter: