E-hälsomyndigheten positiv till förslaget om hälsodataområde i EU

E-hälsomyndigheten är positiv till förslaget till förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS). Förordningen innebär att hälsodata ska kunna delas både effektivare och säkrare – till nytta för individen, för vård och omsorg, för akademi och näringsliv, liksom för Sverige som kunskapsnation.

EHDS_bild

E-hälsomyndigheten skriver i sitt remissvar att det är positivt att fysiska personer lättare ska kunna kontrollera sina elektroniska hälsodata och att vårdens registrering och användning av hälsodata stärks och effektiviseras.

Det är också bra att forskare, innovatörer och beslutsfattare ska få ökad tillgång till dessa elektroniska hälsodata på ett tillförlitligt och säkert sätt som också bevarar individens integritet.

E-hälsomyndigheten tycker att förslaget till förordning även innehåller en del brister som behöver åtgärdas och det finns oklarheter som måste redas ut. Det gäller såväl frågor som rör individens integritetsskydd som medlemsstaternas bestämmanderätt. Därför har myndigheten skrivit ett omfattande remissvar med kommentarer.

E-hälsomyndigheten anser också att det kan behövas mer tid för att genomföra förändringarna än vad Kommissionen föreslår.

E-hälsomyndighetens remissvar, förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS)


Fler nyheter

Du som läst "E-hälsomyndigheten positiv till förslaget om hälsodataområde i EU" kanske också är intresserad av dessa nyheter: